přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 252/2004
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Příl.3

Příl.3
Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců a jejich hygienické limity
A.
Mikrobiologické požadavky
 
------------------------------------------------------------------
Ukazatel           Jednotka   Limit   Vysvětlivky
------------------------------------------------------------------
atypická mykobakteria    KTJ/1000 ml  100      1,3
Escherichia  coli      KTJ/100 ml  0  
Legionella spp.       KTJ/100 ml  100      2,3
počet kolonií při 36°C    KTJ/1 ml   200  
Pseudomonas aeruginosa    KTJ/100 ml  0  
Staphylococcus aureus    KTJ/100 ml  0  
------------------------------------------------------------------
B.
Fyzikální a chemické požadavky
------------------------------------------------------------------
Ukazatel           Jednotka  Limit    Vysvětlivky
------------------------------------------------------------------
chemická spotřeba kyslíku   mg/l     5,0        
(manganistanem)
pach                  přijatelný    4
                   pro odběratele
pH                    6 - 9,5  
trihalometany         µg/l     100  
volný chlor          mg/l    0,1 - 1,0    5
vizuální posouzení                    6
zákal            ZF(n)     5      7
------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
1. Limitní hodnota se vztahuje na součet následujících druhů atypických mykobakterií: Mycobacterium chelonae, M. kansasii, M. avium, M. intracellulare, M. scrophulaceum, M. xenopi, M. fortuitum.
2. Vyšetření na přítomnost Legionella spp. není potřeba provádět, jestliže je ohřev prováděn v místě spotřeby , jako zejména průtokovým ohřívačem.
3. Ukazatelé se stanovují pouze v případě výroby teplé vody ze zdroje povrchové vody nebo důlní vody, s centrálním ohřevem a rozvodem.
4. V případě pochybností při senzorickém stanovení se za přijatelné považují prahová čísla 1 a 2 při stanovení podle ČSN EN 1622 Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).
5. Stanovení se provádí v místě odběru vzorků. Obsah volného a vázaného chloru, popřípadě jiného dezinfekčního přípravku se stanovuje pouze v případě použití látek obsahujících chlor při úpravě vody.
6. Například nepřítomnost povlaku nebo pěny na hladině, barva.
7. Ke stanovení zákalu se použije nefelometrická metoda.