přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registr vinic elektronicky podporuje podávání hlášení změn na vinici

8.10.2011

V Registru vinic došlo ke změně způsobu podávání hlášení o změnách na vinici. Registr nyní umožňuje elektronickou podporu podávání hlášení. Přihlášenému uživateli bude při volbě žádosti o změnu na vinici nabídnut přehled jeho vinic, na kterých může tuto změnu provádět. Samotná podpora spočívá v tom, že přihlášený uživatel si může žádost připravit z aktuálních dat, kde má předvyplněnou hlavičku žádosti, a zároveň jsou prováděny kontroly na správnost vyplnění žádosti. Výstupem je možnost tisku z vygenerovaného PDF souboru. Elektronická podpora tímto ale nezbavuje žadatele povinnosti žádost zaslat na ÚKZÚZ papírově, datovou schránkou, případně elektronicky podepsaným e-mailem. V rámci těchto úprav byl Registr vinic převeden do designu eAgri. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Podle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, je pěstitel povinen oznámit změny ve vinici do 30 dnů po jejich provedení – klučení, změna odrůd, změna parcelních čísel po pozemkové úpravě aj. na Registr vinic, ÚKZÚZ Oblekovice. K hlášení změn se využívají formuláře, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 321/2004 Sb. Dřívější podoba elektronické žádosti o změnu na vinici, kdy byla žádost podepisována elektronicky a odesílaná přes program vOKO na elektronickou podatelnu, není dále podporována.

Prostřednictvím PF je elektronicky podporována změna na vinici a to:

  • přidání nové parcely
  • změnu parcel (parcelní číslo, výměru, osázenou plochu, vlastník, možnost a využití závlahy)
  • přidání nové skladby
  • změnu skladby (odrůdu, rok výsadby, plocha, počet keřů a vedení).

Oznámení o provedení změny na vinici je možno vygenerovat jak přihlášeným uživatelem, tak uživatelem nepřihlášeným. Oproti formuláři pro přihlášené uživatele je zde funkčnost, která umožňuje žádost vyexportovat ve formátu xml. Tento datový soubor je možné využit k opětovnému načtení dat do formuláře (např. pro vytvoření další žádosti).

Více informací a kompletní návod naleznete v kapitole 3.4. uživatelské příručky, která je ke stažení v příloze této novinky.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem