přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace SZPI pro žadatele o zatřídění vína - předkládání vzorků

2.3.2012

Upozorňujeme všechny výrobce vín, kteří budou předkládat k zatřídění vzorky jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, že od 5.3.2012 budou přijímány pouze vzorky doprovázené kompletní dokumentací , tedy:

  • v případě podání vzorku prostřednictvím portálu farmáře vytištěná, podepsaná a orazítkovaná žádost
  • nebo ručně vypsaná zelená žádost o zatřídění vína,
  • příslušný počet kolků nebo výpis o zaplacení správního poplatku,
  • Protokoly o zkoušce o analytickém rozboru vína zobrazené na Portálu farmáře nebo originály Protokolů vytištěné a podepsané v laboratoři a
  • 2 lahve vzorku vína od každé šarže.

Do doby předložení kompletní žádosti neběží lhůta 20-ti kalendářních dnů, do kterých musí víno být zatříděno. Opatření je voleno z důvodu maximálního zajištění průchodnosti předkládaných vzorků Komisí. I proto doporučujeme před dodáním vzorků s kompletní žádostí výrobcům kontaktovat pracovníky Komise telefonicky.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem