přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
16.3.2022

Vzor průvodního dokladu pro přepravu vinařského produktu DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 26 KB)

Od 1. července 2015 lze při přepravě vinařských produktů, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, použít průvodní doklad stanovený podle vyhlášky č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Průvodní doklady vystavené podle nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná hlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené odvětvím vína, lze rovněž použít.


20.4.2022

Vzor č. 15 - Žádost o povolení přiznávat označení vína originální certifikace DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 26 KB)

dle Zákona č. 321/2004 Sb. (o vinohradnictví a vinařství).


2.7.2014

Vzor č.9 Žádost o povolení pro novou výsadbu DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 56 KB)

podle čl. 64 Nařízení (EU) č. 1308/2013.


2.7.2014

Vzor č.7 Žádost o udělení práva na opětovnou výsadbu

dle § 9 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.2.3.2017

Vzor č.11 Oznámení o zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktu

dle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.


21.4.2017

vzor č.1 Žádost o registraci vinice DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 73 KB)

dle § 28 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb.


2.7.2014

Vzor č.2 Oznámení o provedení změny ve vinici

dle § 28 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb.


2.7.2014

Vzor č.3 Oznámení o provedení změny ve vinici - sloučení vinic

dle § 28 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb.


2.7.2014

Vzor č.4 Oznámení o provedení změny ve vinici - dělení vinice

dle § 28 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb.2.7.2014

Vzor č.6 Oznámení změny pěstitele

dle § 28 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb.


13.1.2016

Vzor č.8 Žádost o kontrolu osázené plochy před klučením – autorizaci vinice DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 51 KB)

podle čl.81 odst. 2 Nařízení komise (ES) č. 555/2008.13.1.2016

Vzor č.13 Žádost o udělení povolení pro opětovnou výsadbu révy DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 54 KB)

Podle čl. 66 Nařízení (EU) č. 1308/2013.1.3.2017

Vzor č. 16b - Oznámení o prodeji sudového vína DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 21 KB)

Podle § 16b odst. 3) zákona č. 321/2004 Sb.


30.11.2011

Prohlášení o produkci

211 - prohlášení o produkci 212 - prohlášení o produkci - příloha pro výrobce


30.11.2011

Prohlášení o sklizni

201 - prohlášení o sklizni 202 - prohlášení o sklizni - příloha 203 - prohlášení o sklizni - příloha pro obchodníka s moštovými hrozny - nákup 204 - prohlášení o sklizni - příloha pro obchodníka s moštovými hrozny - prodej


20.12.2009

Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 25 KB)

Příloha č. 34 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.


25.7.2014

Prohlášení o zásobách PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

221 - Prohlášení o zásobách se stavem zásob k 31. 7. běžného roku


20.12.2009

Hlášení o slazení RTF Otevírá se do nového okna. (RTF, 81 KB)

dle § 14 zákona č. 321/2004 Sb.


20.12.2009

Hlášení o zvyšování cukernatosti RTF Otevírá se do nového okna. (RTF, 78 KB)

dle § 13 zákona č. 321/2004 Sb.


20.12.2009

Oznámení o zvyšování/snižování obsahu kyselin RTF Otevírá se do nového okna. (RTF, 79 KB)

dle odst. 4 § 12 zákona č. 321/2004 Sb.

zobrazit po
  • 1