přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O aplikaci Registru vinic

Základní informace o aplikaci Registru vinic

Vedením Registru vinic je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský podle podmínek stanovených zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a prováděcími vyhláškami č. 88/2017 Sb. a  č. 254/2010 Sb.
Hlavními cíli aplikace Registru vinic na Portálu farmáře eAGRI je zpřístupnění údajů evidovaných o vinicích přihlášeného uživatele a umožnění podání různých formulářů v elektronické formě.

Mezi základní informace, které zpřístupňuje aplikace Registru vinic, patří:

 • Seznam vinic přihlášeného uživatele - zobrazují se zde veškeré informace evidované v registru vinic k vinici jako je odrůdová skladba, vyklučené plochy apod.
 • Seznam práv opětovné výsadby (POV) / seznam povolení pro opětovnou výsadbu (POOV) - zobrazuje se zde výpis přidělených POV/POOV subjektu
 • Seznam práv na výsadbu ze státní rezervy (PNV) / seznam povolení pro novou výsadbu (PONV) - zobrazuje se zde výpis přidělených PNV/PONV subjektu
 • Seznam provozovenzobrazují se provozovny se zahájenou, přerušenou a ukončenou výrobou produktů
 • Seznam oznámení o příchodu nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolních hroznů, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu zobrazují se oznámení a místa dodání uvedených produktů přepravených z jiného členského státu EU nebo ze třetí země na území České republiky
 • Seznam prodejen se sudovým vínem zobrazují se provozovny s adresami, kde byl zahájen nebo ukončen prodej sudového vína

Pro účely zrychlení ověřování podkladů při výkupu hroznů poskytuje aplikace Registru vinic webové služby pro on-line ověření hroznů při výkupu - po zadání registračního čísla vinice, odrůdy a vykupovaného množství je ověřeno proti datům RV, zda v takovém případě nedojde k překročení hektarového výnosu na vinici.

Pro usnadnění podávání povinných hlášení ÚKZÚZ poskytuje Registr vinic možnost elektronického podání formuláře, který je zčásti předvyplněn. Jedná se o následující hlášení:

 • Prohlášení o sklizni (201, 202, 203, 204) - nutné přihlášení
 • Prohlášení o produkci (211, 212) - nutné přihlášení
 • Prohlášení o zásobách (221) - nutné přihlášení
 • Výkazy pro vinařský fond - nutné přihlášení
 • Žádost o zatřídění vína - nutné přihlášení
 • Oznámení o provedení změny ve vinici - nutné přihlášení
 • Oznámení o zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů – nutné přihlášení
 • Oznámení o dovozu nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolních, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu – nutné přihlášení
 • Oznámení o prodeji sudového vína - nutné přihlášení

K podání těmto hlášení netřeba digitálního podpisu. Příručky pro ovládání aplikace registru vinic NALEZNETE ZDE.

Související odkazy

Helpdesk

V případě technických problémů s portálem farmáře volejte v pracovní dny od 08:00 do 16:30 hodin na číslo +420 222 312 977 nebo pište na: helpdesk@mzecz.

Aplikace pro veřejnost

Kalendář