přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O aplikaci Registru příjemců dotací

V aplikaci Registru příjemců dotací jsou centralizovány údaje o poskytnutých dotací v rámci resortu MZe. Tato data jsou aktualizována v různých intervalech podle dotačního nástroje:

  • data poskytovaná PGRLF jsou aktualizována 1 x ročně,
  • data národních dotací poskytovaných MZe jsou aktualizována 1x ročně.

Údaje o příjemcích dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky administrované a proplácené Státním zemědělským intervenčním fondem naleznete na webových stránkách http://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci. Na webových stránkách SZIF v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, jsou data zveřejněna do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění.