přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Veřejné informace (PUBLIC) / (RDM_PUB01C)

Název služby Veřejné informace (PUBLIC) (RDM_PUB01C)
Popis služby Služba slouží pro čtení veřejně dostupných údajů z registru.
Verze služby 01C
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba slouží pro čtení veřejně dostupných údajů z registru.

Informace ke službě

Služba RDM_PUB01C (PUBlic) má dva režimy.

  • Režim pro vyhledání detailu poskytnutých podpor subjektu dotaz_detail a
  • režim pro vyhledávání změn v poskytnutých podporách dotaz_zmeny.

Výše uvedeným režimům odpovídá i odpověď služby. Pro režim dotaz_zmeny se vrací v odpovědi seznam subjektů SUBJEKTID. Pro režim dotaz_detail se vrací aktuální data subjektu/subjektů podle vstupní podmínky.

Limit počtu vracených subjektů/subjektid je aktuálně nastavený na 10000. Při překročení limitu se nevrací chyba, ale v elementu pocet se vrátí skutečný počet nalezených subjektů a v seznamu subjektů/subjektid se vrací maximálně tolik subjektů, kolik je nastavený limit.

 

V odpovědi služby jsou některé elementy formou vazby na číselníky. Číselníky systému RDM jsou poskytovány prostřednictvím dvou webových služeb:

Některé podpory jsou v režimu adhoc a jsou bez vazby na konkrétní podporu. V tomto případě je odpověď služby RDM_PUB01B následující.

Adhoc element je uvedeno jako true a režim podpory je uvedeno 0.

  <rezim_podpory>
     <adhoc>true</adhoc>
     <ID>0</ID>
  </rezim_podpory>

Vazba na číselník podpor v tomto případě neexistuje.

 

Chyby služby

ID chyby

Popis chyby

00001

Nebyl zadán žádný dotaz nebo není zadána žádná z povolených vstupních kombinací.

Přílohy

Související odkazy