přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Číselník režimů podpory / (RDM_CRP01B)

Název služby Číselník režimů podpory (RDM_CRP01B)
Popis služby Služba poskytuje aktuální stav číselníku režimů podpory.
Verze služby 01B
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje aktuální stav číselníku režimů podpory.

Služba RDM_CRP01B (Číselník režimů podpory) vrací aktuální stav číselníku režimů podpory za všechny poskytovatele, doplněnou o základní statistické informace o podporách v daném režimu.

 

Přílohy