přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Číselníky RDM / (RDM_CIS01A)

Název služby Číselníky RDM (RDM_CIS01A)
Popis služby Služba vrací seznam položek číselníků (dle zvoleného číselníku).
Verze služby 01A
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba vrací seznam položek číselníků (dle zvoleného číselníku).

Popis služby

Služba RDM_CIS01A (CISelníky) umožňuje stahování aktuálního obsahu číselníků, které jsou v RDM využívány:

 • forma podpory,
 • příznaky podpory,
 • stav podpory,
 • důvod zrušení podpory,
 • právní akt poskytnutí.

Vzhledem k malému rozsahu záznamů v jednotlivých číselnících služba vrací vždy kompletní rozsah zvoleného číselníku.

Všechny číselníky mají jednotnou strukturu KOD; NAZEV; POPIS; PLATNOSTOD; PLATNOSTDO.

 

Výčet číselníků pro volání webové služby:

 • c_forma_podpory
 • c_priznaky_podpory
 • c_stav_podpory
 • c_duvod_zruseni_podpory
 • c_pravni_akt_poskytnuti
 • d_rdm_oblast
 • d_rdm_narizeni

Přílohy

Související odkazy