přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O aplikaci registru školek

Základní informace o aplikaci registru školek

Vedením registru množitelských porostů a množitelských materiálů (registr školek) je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Registr školek byl spuštěn v roce 2005 a jeho předmětem je vedení údajů o podaných žádostech o uznání u rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných druhů a údaje o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu. Ve registru školek jsou též evidovány údaje o výsledku uznávání a kontroly výroby konformního materiálu.

Registr školek na portálu eAGRI umožňuje přihlášeným uživatelům jednak prohlížení prohlížení údajů jím podaných žádostí a oznámení včetně související dokumentace a konkrétních výsledků přehlídky k podané žádosti.

S cílem usnadnit komunikaci mezi subjekty zabývající se pěstováním množitelského materiálu a ÚKZÚZ byla vytvořena funkcionalita pro elektronické podání žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu. Protože je žádost vyřízena v rámci správního řízení, musí být v případě elektronického podání opatřena digitálním podpisem.

Příručku pro ovládání aplikace registru školek naleznete ZDE.