přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Elektronický přenos dat

Základní informace k elektronickému podání žádosti o uznání množitelského porostu a osiva.

Žádost o uznání zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů.

Portál farmáře umožňuje dodavatelům:

Uznávací řízení porostů:

 • podávat žádosti elektronickou cestou:
  • webový formulář určen pro ruční podání,
  • webové služby určeny pro osivářské SW,
 • zobrazit výsledky přehlídek jimi přihlášených porostů po ukončení uznávacího řízení,
  • webový formulář záznamu o provedení přehlídky,
  • webové služby určené pro osivářské SW,
 • uložit vyplněnou žádost z webového formuláře na lokální počítač a později ji opět použít,
 • odeslat přes datovou schránku vyplněnou žádost na ÚKZÚZ.

Uznávací řízení osiva a sadby přes webové služby:

 • OOS_ZUO01A - Vložení žádost o uznání osiva
 • OOS_GVO01A - Vyhledat podané žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů
 • OOS_LRO01A- Zaslání výsledku laboratorních rozborů
 • OOS_CIS01C - Pomocné číselníky

Podání žádosti - množitelský porost

Žádost o uznání množitelského porostu se řídí správním řádem. Podání žádosti v současné době akceptuje ÚKZÚZ 3 způsoby:

 1. podání v papírové podobě (klasickou poštou),
 2. do datové schránky ÚKZÚZ (PDF a volitelně i XML),
 3. na elektronickou podatelnu ÚKZÚZ s kvalifikovaným elektronickým podpisem (PDF a volitelně XML).

Podání podané pouze prostřednictvím Portálu farmáře je možno podat podle správní řádu do datové schránky ÚKZÚZ.

Možnosti podání žádosti o uznání množitelského porostu
způsob podání popis podání
Papírová žádost

Žadatel si stáhne příslušné formuláře, které vyplní a odešle na ÚKZÚZ klasickou poštou.

 

ÚKZÚZ žádost zpracuje a zahájí s žadatelem správní řízení.

SW + papírová žádost

Dodavatelé  vlastnící specializované SW pro osivo  a sadbu mají k dispozici rozhraní pro komunikaci s Portálem farmáře.

Prostřednictvím tohoto rozhraní lze odeslat žádost na Portál farmáře přímo z programu (jedná se o náhradu zasílání datového souboru  přes disketu nebo emailem, který některé aplikace podporovaly).

 

ÚKZÚZ tuto žádost přijme, ale tímto podáním není zahájeno správní řízení. Žadatel musí na ÚKZÚZ odeslat klasickou poštou originál žádosti.

 

Žadatel musí být na Portálu farmáře registrován. Komerční SW při podání používá přihlašovací jméno a heslo do Portálu farmáře.

SW + datová schránka

Komerční SW může zaslat podání/žádost na Portál farmáře prostřednictvím webových služeb (více informací).

 

Do datové schránky ÚKZÚZ musí žadatel následně odeslat dokument/žádost například ve formátu PDF.

Toto podání zahájí správní řízení.

 

Žadatel musí být na Portálu farmáře registrován. Komerční SW při podání používá přihlašovací jméno a heslo do Portálu farmáře.

Portál farmáře

Žadatel má na Portálu farmáře k dispozici formulář žádosti (pouze u žádost o uznání porostu).

Po vyplnění žádosti lze:

 • žádost odeslat na ÚKZÚZ (pouze po přihlášení do Portálu farmáře) ,
 • žádost si uložit do formátu XML a později si žádost opět nahrát do formuláře na Portálu farmáře (například pro potřeby kopie žádosti),
 • odeslat žádost do datové schránky ÚKZÚZ.
 • Pokud žadatel datovou schránku nevlastní musí žádost vytisknout a poslat klasickou poštou.

Informujte se u dodavatele Vašeho odborného SW na možnost elektronického podání žádostí prostřednictví Portálu farmáře.

Informace o přehlídkách porostů

Portál farmáře umožňuje dodavateli zobrazit si výsledky přehlídek svých množitelských porostů.

Tato funkce je dostupná po přihlášení do Portálu farmáře a dále je dostupná ve specializovaných SW pro osiva a sadbu. Informujte se o dodavatele svého specializované SW o možnosti této funkce.

Podání žádosti - osiva a sadba

 1. Vložení žádosti - pověřená laboratoř službou OOS_ZUO01A zašle na ÚKZÚZ elektronickou podobu žádosti žadatele. V žádosti vyplní IDSZR žadatele a další povinné údaje. V response služby jsou vidět chyby v žádosti.
 2. ÚKZÚZ žádost přijme a zahájí formální kontrolu žádosti.
 3. ÚKZÚZ počká na originál žádosti od žadatele a provede tzv. ověření žádosti.
 4. Pověřená laboratoř si může online zjistit stav žádosti v systému ÚKZÚZ službou OOS_GVO01A a sledovat zda je již žádost ze strany ÚKZÚZ ověřena.
 5. Pověřená laboratoř provede laboratorní zkoušku osiva/sadby.
 6. Labreport lze zaslat službou OOS_LRO01A. Labreport lze odeslat pouze pokud je žádost v informačním systému ÚKZÚZ již ověřena.
 7. Pověřená laboratoř v případě kladného výsledku zkoušky může vydat uznávací list. V tomto případě již není potřeba odesílat labreport v papírové podobě na ÚKZÚZ.
 8. V případě negativního výsledku zkoušky zasílá pověřená laboratoř na ÚKZÚZ průvodní kartu a originál laboratorního výsledku osiva/sadby a ÚKZÚZ výsledek zkoušky ověří a vydá rozhodnutí o neuznání osiva.

Kontakty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2, 60300 Brno
Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5

 

Související odkazy