přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o uznání porostu / (OOS_ZUP01C)

Název služby Žádost o uznání porostu (OOS_ZUP01C)
Popis služby Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání množitelského porostu do Informační systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
Verze služby 01C
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání množitelského porostu do Informační systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.

Základní změny verze C oproti verzi B

V request je nový element definující konkrétní díl půdního bloku (DPB). DPB je možné zadat

  • konkrétním ID (ID DPB je možné získat službou LPI_GDP nebo LPI_DDP),
  • nebo čtvercem a zkráceným kódem (Ctverec_DPB a Kod_DPB).

Služba v rámci interních kontrol na zaslaná data vyhodnocuje zaslaný DPB proti systému LPIS. Pokud je identifikace DPB špatná tak se celá žádost o uznání porostu neuloží a volání skončí chybou. Do elementu Identifikace porostu je nutné uvést bližší informaci o porostu nebo uvést např. viz identifikace DPB).

Na vstupu služby je nový element, který stanovuje Typ žádosti o uznání porostu. Varianty jsou tyto:

  • U - uznání porostu,
  • RL - uznání a předvývozní RL šetření.

Pokud se jedná o žádost standardní uvádí se země vývozu jako prázdný element. V případě předvývozního RL šetření je nutné uvést element ZemeVyvozu.

Typ žádosti je součástí služby OOS_CIS01C.

 

Vstupní údaje

Zadávání šlechtitelského materiálu bez čísla rozhodnutí se provádí zkratkou šl.mat. v elementu CisloRozhodnuti. U šlechtitelského materiálu se automaticky v systému ISOOS zpracovává výměra ha.

<oos:CisloRozhodnuti>šl.mat.</oos:CisloRozhodnuti>

Některé elementy jsou v requestu povinné, ale je možné je pomocí atributu nil="true" uvést jako prázdné.  Ukázka neuvedené země vývozu.

<oos:ZemeVyvozu xsi:nil="true"/>
(namespace xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance")

Odrůda a druh je možné zadávat pouze vazbou na číselník. Vazbu na číselník je možné realizovat číselným kódem nebo textovým popiskem.

Při zadání vazby číselným kódem systém ignoruje textem zadaný název. 

Ukázka 1 - systém pracuje s hodnotou 40 a ignoruje element Nazev:

<oos:Druh>
 <oos:Kod>40</oos:Kod>
 <oos:Nazev>?</oos:Nazev>
</oos:Druh>

Ukázka 2 - systém pracuje s elementem Nazev:

   <oos:Druh>
      <oos:Kod xsi:nil="true"/>
      <oos:Nazev>pšenice</oos:Nazev>
   </oos:Druh>

Přehled chyb

V odpovědi služby je zobrazen popis chyb. Nejčastější chyby jsou v nesprávné vazbě na číselníkovou službu OOS_CIS01C. Ukázka některých chyb je v přiložených souborech.

 

Přílohy