přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Získání výsledků přehlídek porostů / (OOS_GVP01B)

Název služby Získání výsledků přehlídek porostů (OOS_GVP01B)
Popis služby Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky.
Verze služby 01B
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky.

Rozdíly oproti verzi A

  • Služba pro konkrétní číslo žádosti vrací PDF rozhodnutí.
  • Služba vrací identifikaci konkrétního DPB z LPIS.
  • Změnil se způsob práce s volitelnými filtračními položkami. Elementy jsou obecně povinné a nulové je nutné uvádět s atributem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true".

Pokud je vstupní filtr zadán tak, že umožňuje vrátit detail více jak 1 žádosti a zároveň je zadán požadavek na PDF rozhodnutí tak volání skončí chybou.

Request na získání PDF rozhodnutí je nutné konstruovat tak, aby se vrátila max. 1 žádost (tedy volání realizovat číslem žádosti a rokem uznávacího řízení).

Přílohy

Související odkazy