přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Získání míchacích protokolů směsi / (OOS_GMP01A)

Název služby Získání míchacích protokolů směsi (OOS_GMP01A)
Popis služby Služba slouží k získání potvrzených míchacích protokolů směsí v Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Služba nevrací dosud nezpracované míchací protokoly ze strany ÚKZÚZ.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba slouží k získání potvrzených míchacích protokolů směsí v Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Služba nevrací dosud nezpracované míchací protokoly ze strany ÚKZÚZ.

Služba je párová k zápisové služby OOS_PMP01A, kterou se provádí zápis míchacích protokolů směsí do Informačního systému odboru osiv a sadby (ISOOS).

Služba na základě vstupních podmínek vrátí přehled míchacích protokolů, které jsou evidovány v systému ISOOS. Služba vrací všechny míchací protokoly a nikoliv pouze míchací protokoly zadané zápisovou službou OOS_PMP01A.

Aktualizace duben 2020

Došlo k rozšíření odpovědi služby, aby odpověď služby odpovídala struktuře zapisovaných dat - tzn. byly např. přidány informace o složení směsi nebo velikosti balení a počtu balení.

 

Přílohy