přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Číselníky / (OOS_CIS01C)

Název služby Číselníky (OOS_CIS01C)
Popis služby Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách.
Verze služby 01C
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách.

Informace

Služba poskytuje základní číselníkové položky pro ostatní webové služby s prefixem OOS_. Informační systém odboru osiv a sadby (ISOOS) ověřuje u zápisových webových služeb, že předávané údaje mají korektní vazbu na číselníkové hodnoty. Zapracování číselníků doporučujeme jako první krok pokud chce dodavatel implementovat do svého SW webové služby OOS.

Základní změny oproti verzi B

Služba poskytuje data s informací o časovém omezení a datu aktualizace. Verze C vrací i neplatné záznamy. Je tedy nutné hlídat datum PlatnostOd a PlatnostDo. Také služba vrací údaje o poslední změně samotného číselníku - element DatumZmeny.

Změny konkrétních číselníků:

druh

  • přidán latinský název druhu,
  • přidán anglický název druhu,
  • přidána informace o pasové povinnosti,
  • přidána informace o maximální velikosti partie,
  • přidána informace o jednotce plochy,
  • přidán výčet povolených jednotek - jedná se o list hodnot,
  • v květnu 2021 přidána informace o izolačních vzdálenostech (mechanické a prostorové). Izolační vzdálenost může a nemusí být definována. Mechanická izolace je definována pro celý druh jednotně (je udávána v metrech). Prostorová izolace je pro každou kategorii odlišná a v odpovědi je uvedena vzdálenost v metrech,
  • k druhu je formou mechanické izolační vzdálenost definován výčet kategorií konkrétního druhu.

odrůdy

  • přidána informace o vazba na externí kód odrůdy - element KodExterni (služba RVI_NOU01B)

Přehled poskytovaných číselníků

Název číselníku Popis
Druh Názvy druhů zemědělských plodin + vazba na Kategorie + vazba na povolené jednotky plochy
Jednotka Výčet povolených měrných jednotek
Návěska Seznam typů návěsek využívaných v žádosti o uznání porostu
Kategorie Výčet kategorií
Generace Výčet typů generací
Obal Výčet typů obalů využívaných v jednotlivých žádostech
Chemické ošetření Výčet způsobů chemického ošetření osiv
Certifikát Výčet typů certifikátů
Metoda laboratorní zkoušky Výčet typů metod zkoušek u lab. zkoušení osiv
Rod a úprava řepy krmné  
Rod a úprava cukrovky  
Laboratoř Přehled laboratoří, které mohou provádět lab. zkoušení osiv
Čistička Přehled čističek, které jsou registrovány v systému ISOOS.
Typ žádosti o tisk návěsky  
Typ návěsky Typ návěsky při podání žádosti o tisk návěsek – OOS_PZN01A
Jazyk  
Způsob odběru  
Odrůda Výčet odrůd, které jsou registrovány v systému ISOOS. Ke každé odrůdě je informace o vazbě na konkrétní druh plodiny.
Typ zkoušky Výčet typů zkoušek
Typ žádosti o uznání porostu Výčet povolených typů žádosti o uznání porostu, které systém ISOOS podporuje.

 

Přílohy