přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna webové služby OOS_GVP01B - změna vstupu služby

4.1.2023

Na testovacím prostředí je připravena upravená struktura služby OOS_GVP01B (výsledky uznání porostů). Na vstupu služby jsou nové filtrační údaje a došlo k úpravě odpovědi služby. Ze strany osivářských systémů je nutné implementovat nové WSDL. Další informace k funkčnosti služby budou předneseny na školení, které organizuje ÚKZÚZ na konci měsíce listopadu a také jsou k dispozici v detailu novinky. Termín nasazení na produkci je zatím stanovat na začátek roku 2023. Nasazení upravené verze proběhne 4.1.2023.

Změna služby

Pro rok 2023 došlo k úpravě webové služby OOS_GVP01B. Služba obsahuje nové údaje na výstupu a je možné vyhledávat i žádosti, které jsou dosud neukončené.

Nové údaje na vstupu služby

NeukonceneZadosti

V případě, že je uvedena hodnota true, tak v odpovědi služby jsou zobrazeny i žádosti, které dosud nemají vydané rozhodnutí a mají pouze zadané dílčí přehlídky.

Pro vstupní hodnota false nebo elementu s hodnotou nil služba vrátí pouze uzavřené žádosti, kde je vydáno rozhodnutí.

VratitPDFOdrudy

Pro vstupní hodnotu true služba vrátí v base64 kódování PDF soubor s popisem konkrétní odrůdy.

Pokud bude hodnota false nebo bude element s hodnotou nil, tak služba element na výstupu služby vrátí prázdný.

Hodnota true může být uvedena pouze v kombinaci s konkrétním číslem žádosti na vstupu. V opačném případě služba končí chybou.

Není vyplněnna povinná položka "CisloZadosti" sloužící pro vrácení dokumentů odrůdy ve formátu PDF

Nové údaje na výstupu služby

Uzel rozhodnutí

Na výstupu služby je nový uzel Rozhodnuti. V tomto uzlu se vrací:

  • číslo rozhodnutí,
  • datum vydání rozhodnutí,
  • uznaná generace a kategorie,
  • výměra uznaná, neuznaná, snížená,
  • odhad výnosů,
  • celkový výsledek uznání.

 <Rozhodnuti>
    <CisloRozhodnuti>0-9999-11111/U/1</CisloRozhodnuti>
    <DatumRozhodnuti>2021-12-31T00:00:00</DatumRozhodnuti>
    <KategorieUznana>
       <Kod>C</Kod>
    </KategorieUznana>
    <GeneraceUznana>
       <Kod>C1</Kod>
    </GeneraceUznana>
    <VymeraUznana>9.11</VymeraUznana>
    <VymeraNeuznana>0</VymeraNeuznana>
    <VymeraSnizena>0</VymeraSnizena>
    <OdhadVynosu>55000</OdhadVynosu>
    <Hodnoceni>
       <Nazev>uznán</Nazev>
    </Hodnoceni>
 </Rozhodnuti>

Zrušená žádost

V odpovědi služby je nový element ZrusenaZadost, který obsahuje standardně hodnotu false. Pokud dojde ke stažení žádosti ze strany žadatele nebo je žádost z jiných administrativních důvodů zrušena, vrací se hodnota true.

Služba tak nově bude vracet i zrušené žádosti.

Popis odrůdy

V odpovědi služby je možné pro konkrétní číslo žádosti získat i PDF popisující vlastnosti odrůdy.

PDF soubor je poskytnut v base64 kódování a je v elementu PDFOdrudaCol.

Pokud se PDF nevrací je element uvedeno s hodnotou nil: <PDFOdrudaCol xsi:nil="true"/>

 

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem