přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úprava definice služeb Registru chmelnic - rozšíření o mezinárodní zkratky odrůd

13.7.2022

V rámci webových služeb (RCH_GCC01A /číselníky Registru chmelnic/, RCH_GST01A /vydané označovací štítky/, RCH_PHL01A /prohlášení producenta chmele/) došlo k úpravě, která reflektuje zavedení 3 písmených zkratek odrůd a oblastí. V současné době jsou úpravy nasazeny na testovací prostředí a jejich nasazení na produkci bude nasazeno během 14 dnů. Bližší informace jsou uvedeny v detailu novinky.

ÚKZÚZ informoval o zavedení mezinárodního označování chmele. V souvislosti s touto změnou došlo k částečné úpravě webových služeb, které využívají producenti chmele ve svých odborných SW.

Popis změn

Zasílání hlášení producenta chmele - RCH_PHL01A

Na vstupu služby je přidán nový element ODRUDAZKRATKA. Tento element je formou choise s elementem ODRUDAKOD.

Nově tedy může producent zasílat prohlášení producenta v kombinaci:

  1. ODRUDAKOD + ODRUDANAZEV - tento způsob identifikace odrůdy je používán v současnosti a bude jej možné používat i v budoucnu,
  2. ODRUDAZKRATKA + ODRUDANAZEV - nový způsob identifikace odrůdy, kdy je možné opustit interní identifikátory odrůdy zavedené v Registru chmelnic a používat zkratku odrůdy.

Nový zápis uvedený ve kombinaci č. 2

<ODRUDAZKRATKA>SAZ</ODRUDAZKRATKA>
<ODRUDANAZEV>Žatecký poloraný červeňák</ODRUDANAZEV>

 

Číselníková služba - RCH_GCC01A

V odpovědi webové služby se vrací nové dva údaje. Jedním z nich je třípísmenná zkratka názvu odrůdy - nový element NAZEVODRUDYZKRATKA.

Ukázka zkratky odrůdy:

<IDODRUDY>100</IDODRUDY>
<NAZEVODRUDY>Žatecký poloraný červeňák</NAZEVODRUDY>
<NAZEVODRUDYZKRATKA>SAZ</NAZEVODRUDYZKRATKA>

Druhý údaje je nový element OBLASTZKRATKA, který je vrací zkratku oblasti.

Ukázka zkratky oblasti:

<OBLASTKOD>6</OBLASTKOD>
<OBLASTNAZEV>Úštěcká oblast</OBLASTNAZEV>
<OBLASTZKRATKA>CZA</OBLASTZKRATKA>

 

Dopady úpravy služby RCH_GCC01A mají dopady do odborného SW a je nutné provést aktualizaci WSDL.

Vydané štítky - RCH_GST01A

V odpovědi webové služby jsou nové elementy OBLASTZKRATKA a ODRUDAZKRATKA.

Ukázka odpovědi:

<STITEK>
<EAN>20220002000</EAN>
<ODRUDAKOD>100</ODRUDAKOD>
<ODRUDANAZEV>Žatecký poloraný červeňák</ODRUDANAZEV>
<ODRUDAZKRATKA>SAZ</ODRUDAZKRATKA>
<KUKOD>631019</KUKOD>
<KUNAZEV>Domoušice</KUNAZEV>
<OBLASTKOD>5</OBLASTKOD>
<OBLASTNAZEV>Žatecká oblast</OBLASTNAZEV>
<OBLASTZKRATKA>CZS</OBLASTZKRATKA>
</STITEK>

 

Dopady úpravy služby RCH_GST01A mají dopady do odborného SW a je nutné provést aktualizaci WSDL.

 

 

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem