přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění

6.5.2014

Požadavky integrované ochrany rostlin (IOR) nepatří v roce 2014 k požadavkům Kontroly podmíněnosti.

V čísle 15/2014 týdeníku Zemědělec ze dne 7. dubna 2014 na str. 26 i v následujících vydáních týdeníku byla zveřejněna v rámci inzertního článku informace ve formě citace z právního stanoviska k dotazu týkajícímu kontrol požadavků integrované ochrany rostlin (IOR).

Zveřejněná citace právního stanoviska "...neuplatňování obecných zásad integrované ochrany rostlin může mít dopad i na vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací zemědělcům" a citace ustanovení čl. 91 nařízení (ES) č. 1306/2013 vyvolává dojem, že požadavky IOR jsou již nyní součástí kontrol podmíněnosti.

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím odboru přímých plateb s odvoláním na přílohu II, bod 2), písm.  b) nařízení (ES) č. 1310/2013 upozorňuje na skutečnost, že v letošním roce požadavky integrované ochrany rostlin nejsou v rámci kontrol podmíněnosti kontrolovány a jejich nedodržení tak v roce 2014 nemá vliv na požadovanou výši vybraných dotací.

Tyto požadavky se staly od 1. 1. 2014 součástí kontrol v rámci národní legislativy.

Výčet povinných požadavků na hospodaření a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu kontrol podmíněnosti je stanoven přílohou 2 a 3 nařízení vlády č. 479/2009 Sb., v platném znění a podrobné aktuální informace ke kontrolám podmíněnosti doporučujeme sledovat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem