přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Export pracovních zákresů / (LPI_GPZAK01A)

Název služby Export pracovních zákresů (LPI_GPZAK01A)
Popis služby Webová služba umožnuje provést export pracovních zákresů, které jsou v systému LPIS evidovány u konrétního subjektu. Export obsahuje jak geometrii tak popisné údaje.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Webová služba umožnuje provést export pracovních zákresů, které jsou v systému LPIS evidovány u konrétního subjektu. Export obsahuje jak geometrii tak popisné údaje.

Popis služby

Služba umožňuje ze systému LPIS získat pracovní zákresy, které jsou u subjektu evidovány. Na vstupu služby je možné definovat upřesňující vyhledávací podmínky. Bez vstupních podmínek vrací služba všechny platné pracovní zákresy těchto typů:

  • Ekologický významný prvek
  • Externí erozní pozemek
  • Farmářské hranice DPB
  • Farmářské hranice zemědělské parcely
  • Libovolný zákres
  • Jiná překážka
  • Sloup (geometrický typ bod)
  • Vnitřní erozní pozemek
  • Vodící linie DPB (geometrický typ linie)
  • Vodící linie zemedělské parcely (geometrický typ linie)

 

Seznam pracovních zákresů je k dispozici v LPIS na detailu uživatele na záložce Prac. zákresy.

Webové služba tyto zákresy umožňuje získat v XML podobě.

 

Filtrační pravidla

Vstupní element Popis
TYPPZ Bez uvedení elementu nebo s hodnoutou 1 se vrací pouze platné pracovní zákresy. Při uvedení hodnoty 2 se vrací pracovní zákresy, které byly v LPIS označeny jako archivní a současně se vrací zákresy platné.
DATUMEDITACE

Služba vrací pracovní zákresy, které byly změněny po tomto datu.

Např. při zadání data 22.1.2021 se vrací pracovní zákresy, které byly změněny během 22.1.2021 a dále do budoucna.

CTVEREC + ZKOD Je možné vyhledat pracovní zákresy ve vazbě na konkrétní DPB. Identifikace DPB se musí provést uvedení obou elementů. Pokud konkrétní DPB v LPIS neexistuje nebo neodpovídá vstupní podmínka služba skončí chybou.
DATPLATNOST Datum identifikace vyšetřovaného DPB. Není-li datum zasláno a jedná-li se o IDDPB bude přímo identifikován příslušný DPB, jedná-li se o identifikaci přes čtverec + zkod, považuje se za hodnotu dnešní datum.
IDDPB Identifikace DPB formou unikátního ID DPB.

 

Chyby služby

Název chyby Důvod
Nenalezen DPB pro čtverec xxx-xxxx a zkrácený kód xxxx k datu xx.xx.xxxx Definovaný DPB na vstupu služby v LPIS k datu volání služby neexistuje.
Volitelné vyhledávaní pracovních zákresů dle vazby na DPB je možné pouze vyplněním pouze IDDPB nebo vyplněním kombinace CTVEREC + ZKOD. Nebyla zadána podmínka pro filtrace dle DPB.

 

Přílohy