přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

AEO závazky / (LPI_AEO01B)

Název služby AEO závazky (LPI_AEO01B)
Popis služby Služba pro zjišťování dat o AEO závazcích.
Verze služby 01B
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba pro zjišťování dat o AEO závazcích.

Vstupní parametry

Službu lze volat ve 2 variantách:

  1. Volání na existenci změny v datech.
  2. Volání na stažení celého obsahu dat AEO.

Při variantě 1 je vstupu je uvedena hodnota 0 v elementu GETDATA. V tomto případě bude v odpovědi datum poslední změny v datech a nebudou vráceny žádné údaje k závazkům. Tento režim je určen pro snadnější způsob administrace verzí dat na straně konzumentského systému.

Při variantě 2 je na vstupu uvedena hodnota 1 v elementu GETDATA a systém vrátí úplný obsah dat.

Omezení služby

  • Data jsou přebírána ze služby SZIF a navazována na PB vlastní procedurou – technické chyby nejsou vyloučeny.
  • Platnost závazků od-do může být odlišná od platnosti PB. Smyslem dat je poskytnout informaci o platnosti závazku PB na území definované příslušným čtvercem a kódem.
  • Aktualizaci závazků v LPIS je nutné provádět manuálně přes portál farmáře.
  • Poskytují se pouze závazky AEO-EAFRD ! Nikoliv HRDP !.