přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednotná žádost SZIF / (APA_GJZ02A)

Název služby Jednotná žádost SZIF (APA_GJZ02A)
Popis služby Služba poskytuje detailní informace k Jednotné žádosti, kterou eviduje Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se o stejná data, která jsou v LPIS nebo IZR prezentována přes GUI.
Verze služby 02A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje detailní informace k Jednotné žádosti, kterou eviduje Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se o stejná data, která jsou v LPIS nebo IZR prezentována přes GUI.

Vstupní data

Jediným vstupním údajem je rok. Data jsou poskytována od roku 2015 včetně. Na rok 2014 a starší služba vrací chybu.

detail dotace LPIS

detail dotace LPIS

Vazba na číselníky

Jednotlivé dotační tituly jsou evidovány ve službě APA_GJZ vazbou na číselník opatření. Tento číselník opatření je poskytován službou SDB_OPA01A. Ukázka číselníku opatření k únoru 2017 je uvedena níže.

Přílohy