přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

V LPIS umožněno farmářům připravovat návrhy změn půdních bloků

1.3.2011

V rámci LPIS byla nasazena a v praxi ověřena možnost přípravy zákresů změn půdních bloků ze strany farmářů. Tuto možnost je vhodné využít v právě probíhající mimořádné aktualizaci hranic PB/DPB na základě nových leteckých snímků, a to u subjektů, u nichž doposud místní AZV nezaktualizovala zákresy. O použití nástroje je vhodné se domluvit s pracovníky místně příslušné AZV, aby s tím počítali. Bližší informace k použití modulu a uživatelskou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Modul přípravy změn PB/DPB funguje jako speciální aplikace v samostatném okně spouštěná přes ikonku "foťáku" v pravé horní části obrazovky (vedle názvu subjektu).

Principy fungování modulu:

 • Ke každému účinnému půdnímu bloku lze vytvořit právě 1 návrh
 • Je zatím umožněna pouze editace hranic a vytváření/mazání děr, slučování a rozdělování bloků bylo pro zachování jednoduchosti v první fázi zakázáno
 • Návrhy se nijak nepotvrzují - každý zákres je viditelný pro pracovníky AZV v tzv. vrstvě "Zákresy farmář" a ti je mohou pomocí vlastních nástrojů převzít do řízení o aktualizaci. V tomto bodě je vhodné se s dotčenými pracovníky domluvit předem, aby s návrhy od farmáře počítali.

Technická doporučení:

 • zákres se vytváří tak, že nejprve se označí PB/DPB šipkou (zmodrá) a následně se klikne na tlačítko Kopie PB/DPB, čímž se rozsvítí zákres pro editaci ze strany farmářů
 • Při editaci pamatujte na to, že musíte zakreslený návrh uložit klikem na ikonu disketky před tím, než začnete pracovat s dalším PB/DPB. Při posunu mapy ukládat návrh nemusíte.
 • Přidání lomového bodu provádějte tak, že v místě, kde chcete přidat bod, kliknete pravým tlačítkem myši
 • Smazání lomového bodu provádějte tak, že označíte klikem myši příslušný bod a na klávesnici zmáčkněte Delete
 • Zákresy pro mimořádnou aktualizaci provádějte v měřítku 1:500 - 1:1000, aby byly dostatečně přesné.
 • V případě, že dojde k technickému problému s aplikací, zkuste nejprve tlačítko Refresh, pokud to nepomůže aktualizujte stránku pomocí CTRL+F5

Očekávaná vylepšení:

Již během pilotního provozu se ukázalo jako vhodné, aby byl modul doplněn o následující nástroje:

 • návrat v mapě o krok zpět
 • zoom na konkrétní měřítko
 • doplnění bublin a informací o půdních blocích při najetí myši

Příručka je k dispozici ke stažení v příloze této novinky.

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem