přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Redesing eroze v LPIS

21.4.2017

V souvislosti s připravovanou změnou řešení erozní ohroženosti v ČR a s tím související úpravou standardu DZES 5 byly v LPIS implementovány dále popsané úpravy (v interním LPIS, iLPIS pro farmáře i veřejném pLPIS. Předpokládaná účinnost změn je plánovaná na léto 2018. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

V rámci I. etapy od 10. února 2017 je v LPIS (v interním LPIS, iLPIS pro farmáře i veřejném pLPIS) dostupná podkladová rastrová vrstva pro redesign erozní ohroženosti. Vrstva je doplněna také návrhovými liniemi, které zpracoval VÚMOP. Linie mohou pomoci farmářům pro budoucí optimální vnitřní rozdělení dílů půdních bloků na části se souvislými plochami různých typů plodin z hlediska jejich protierozního ochranného faktoru.

Vrstvy naleznete ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí > Eroze > Eroze – redesign

Vrstvy jsou dostupné i pomocí webových mapových služeb (WMS, WFS a WCS).

Vrstvy jsou dostupné i pomocí webových mapových služeb (WMS, WFS a WCS).

V rámci II. etapy od dubna 2017 je v LPIS (v interním LPIS, iLPIS pro farmáře) dostupný nápočet překryvů podkladové rastrové vrstvy na DPB. Údaje jsou přístupné na záložce Nová eroze. Údaje jsou v současné době pouze informativní a neslouží k plnění požadavků DZES 5 podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Nápočet erozní ohroženosti je prováděn podle pravidel popsaných v přiložené prezentaci. PPT prezentace nápočtu dat Otevírá se do nového okna. (2 MB)

Údaje na záložce Nová eroze

Údaje na záložce Nová eroze

Porovnání aktuální erozní ohroženosti DPB a erozní ohroženosti po redesignu eroze naleznete v informativním tisku č. 11 Nová erozní ohroženost DPB.

V rámci III. etapy budou v LPIS dostupné funkcionality na rozdělení DPB do samostatných souvislých ploch, na kterých se bude erozní ohroženost posuzovat samostatně.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem