přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předtisky změnových žádostí JŽ v LPIS

6.11.2017

Do aplikace Předtisky LPIS byl doplněn nový typ předtisku „Změnové žádosti JŽ“. Nová funkcionalita má za cíl zrychlit a zjednodušit přípravu žádosti o změnu Jednotné žádosti, ale i nadále lze tuto žádost připravovat ručně. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Přípravu změnové žádosti JŽ v aplikaci Předtisky LPIS má smysl dělat v případech, kdy  se změna týká deklarace základních plošných dotací z JŽ, resp. jde o snížení deklarované výměry či stažení celého DPB z žádosti. Jde-li o jinou změnu (např. změnu identifikačních údajů žadatele nebo změnu týkající se některých specifických opatření; výčet podporovaných opatření naleznete v příručce na níže uvedeném odkazu), je nezbytné použít formulář příslušný pro danou změnu, který je k dispozici na stránkách Portálu farmáře SZIF.  Aplikace taktéž neřeší žádost o změnu zařazení AEKO/EZ závazků, neboť její podání není pro úspěšnou administraci žádosti nezbytné. Rovněž tak aplikace negeneruje změnové mapy,  neboť situace u změny může být specifická a podání mapové přílohy je nezbytné zvážit dle charakteru příslušné změny.

 

Stručný postup přípravy předtisku „Změnové žádosti JŽ“:

1.       Spusťte aplikaci Předtisky LPIS, v přehledu sad nahoře nastavte typ předtisku „Změnové žádosti JŽ“ a založte novou sadu.

2.       V okně sady si postupně zobrazte všechny hlavní záložky (skupiny opatření podle konců KO) a zde si prohlédněte změny na první podzáložce „Změny LPIS“. Zaměřte se především na změny, jejichž výsledkem je snížení výměry DPB (takové změny jsou v přehledu nahoře), a na změny, ve kterých došlo ke změně kultury DPB (takové změny jsou zvýrazněny červeně).

3.       Chcete-li některou změnu deklarovat do změnové žádosti, proklikněte změnu do detailu, zde zaškrtnete požadované opatření na potomcích a po kliknutí na tužtičku případně zadejte požadované údaje (plodiny a případné doplňkové údaje). Nakonec zaškrtněte „Zařadit změnu do JŽ“. Teprve tímto krokem se změna zařadí do předtiskové sady.

4.       Připravenou sadu odešlete tlačítkem „Odeslat na SZIF“. Následně přejděte na stránky Portálu farmáře SZIF, do sekce Nová podání > Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ > Změny deklarací plošných opatření. Zde stiskněte tlačítko „Příprava podání změnové žádosti“ a pokračujte v přípravě žádosti podle pokynů aplikace.

Detailní postup je uveden v příručce k aplikaci Předtisky LPIS – předtisky změnových žádostí JŽ, která je k dispozici v aplikaci nad přehledem sad a rovněž zde.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem