přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podmínky nitrátové směrnice účinné od 1. července 2020 nově v LPIS

Dne 1. 7. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice (NS) v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). V LPIS byly dokončeny nápočty, které tyto změny zohledňují, a to jak na úrovni dílů půdních bloků, zemědělských parcel tak i v mapě. Podrobnosti naleznete po prokliku této novinky.

Potřebné informace o uplatnění nitrátové směrnice, konkrétně vymezení zranitelných oblastí a podmínky akčního programu, jsou zobrazeny v následujících částech systému LPIS jako:

 • souhrnné a podrobné tisky požadavků nitrátové směrnice vztahujících se k zemědělskému závodu (u každého tisku lze nastavit konkrétní datum, ke kterému se mají informace zobrazovat),
 • konkrétní informace vztahující se ke každému DPB na detailu DPB, pod záložkou „NS“,
 • mapové vrstvy vztahující se k problematice nitrátové směrnice.

Souhrny požadavků za celý zemědělský závod se spouští ze záložky „Tisky“ v horním panelu (nad mapou). Výpisy lze tisknout buď s identifikací DPB, nebo také ve variantě zemědělských parcel, což by mělo usnadnit práci s tisky pro uživatele, kteří mají pojmenované, a nebo rozdělené DPB na více zemědělských parcel:

•  Tisk „NS souhrn“ slouží pro rychlý přehled informací vztahujících se k jednotlivým DPB, např. zařazení do zranitelné oblasti, výnosová hladina, klimatický region, aplikační pásmo, vzdálenost od vody, průměrná sklonitost…,

•  Tisky „NS podrobně“ jsou rozděleny podle typů opatření nitrátové směrnice na:

 • „NS podrobně – období zákazu hnojení“
 • „NS podrobně – omezení hnojení na orné půdě“
 • „NS podrobně – omezení hnojení na TTP“
 • „NS podrobně – uložení tuhých statkových a organických      hnojiv na ZP“
 • „NS podrobně – střídání plodin, omezení u vody a další          omezení“

Uvedené tiskové sestavy obsahují podrobné informace vztahující se u jednotlivých DPB ke konkrétnímu typu požadavku, včetně příslušného kódu NS, pod kterým lze nalézt text daného požadavku. Význam jednotlivých kódů opatření je vysvětlen v tisku „Vysvětlivky kódů opatření nitrátové směrnice“. V případě, že jsou DPB agronomicky rozděleny na více zemědělských parcel (zakresleny v LPIS a zákres byl použit pro výměru parcely), napočítávají se opatření nitrátové směrnice i ve vztahu k zemědělským parcelám. V tomto případě jsou k dispozici tisky „NS zákresů zemědělských parcel“, a to jako souhrn nebo podrobně. Popisné informace k NS lze zobrazit na informačním panelu každého DPB nebo na detailu zemědělské parcely pod záložkou „NS“. Aktuální opatření lze vybírat v sekci „NS 2020 – od 1. 7. 2020“. Jednotlivá opatření jsou rozdělena do záložek s konkrétními texty a kódy:

 • zákaz hnojení
 • omezení aplikace hnojiv
 • limity přívodu N k plodinám
 • uložení hnojiv na z. p.
 • střídání plodin
 • omezení u vody

V mapě lze také zobrazit jednotlivé mapové vrstvy vztahující se k nitrátové směrnici. Konkrétně lze „rozsvícením žárovky“ v levém menu zobrazit cestou „Životní prostředí“ → „Nitrátová směrnice“ (rozkliknutím znaménka +) následující vrstvy:

 • ZOD
 • klimatické regiony (DPB)
 • klimatické regiony dle BPEJ
 • aplikační pásma (DPB)
 • aplikační pásma dle BPEJ
 • výnosové hladiny (DPB)
 • výnosové hladiny dle BPEJ
 • střídání plodin
 • omezení u vody
 • uložení hnojiv
 • uložení hnojiv – detail
 • kultura
 • protierozní opatření

Mapová vrstva „Uložení hnojiv – detail“ v sobě zahrnuje (rozkliknutím znaménka +) mapové vrstvy označující plochy nevhodné pro uložení tuhých statkových nebo vybraných organických hnojiv, konkrétně:

 • meliorace
 • vodní útvary
 • zamokřené půdy
 • půdy ohrožené erozí
 • písčité půdy
 • půdy na velmi propustném podloží
 • vodní útvary zóna 100 m
 • vodní útvary zóna 50 m

Nejprve doporučujeme zkontrolovat, zda se nové vymezení zranitelných oblastí promítlo do Vašeho zemědělského závodu. Na dílech půdních bloků (DPB) v nově zařazených katastrálních územích se od 1. 7. 2020 musí dodržovat pravidla akčního programu. Naopak, pokud se některé DPB nacházejí v katastrálních územích ze ZOD vyřazených, opatření akčního programu se již dodržovat nemusí. Ale doporučujeme tato pravidla dodržovat i dále, vzhledem k nové povinnosti bilancování dusíku. Bilance se totiž počítá na úrovni celého závodu, bez ohledu na to, jakou částí výměry se nachází v ZOD. U některých DPB, přes které vede hranice katastrálních území v ZOD a mimo ZOD, mohlo dojít ke změně zařazení do zranitelných oblastí. Změnilo se totiž kritérium pro jejich zařazení. Místo převažující výměry o zařazení nyní rozhoduje část výměry větší než 2 ha ve zranitelné oblasti. Textové údaje i mapové vrstvy o podmínkách nitrátové směrnice jsou k dispozici i pro DPB mimo ZOD, neboť plnění určitých opatření NS tam může být vyžadováno z titulu jiných předpisů (dotace, režim konkrétního ochranného pásma vodního zdroje, …). Pro ostatní uživatele nejsou požadavky NS závazné, ale samozřejmě se jimi mohou také řídit, za účelem snížení ztrát dusíku…

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem