přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podkladové vrstvy v LPIS

7.2.2018

1. lednu 2018 byly v LPIS implementovány úpravy, které souvisí s aktualizací podkladových dat a aktualizací klasifikačních údajů na DPB. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

K 1. lednu 2018 byly aktualizované vrstvy:

 • vodní útvary (vodní toky a vodní plochy)
 • BPEJ
 • Podkladová vrstva erozního ohrožení (platná pro dodržování   podmínek DZES 5)   
 • Zdrojová vrstva pro novou erozi
 • Záplavová území
 • Ochranná pásma vodních zdrojů
 • Velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná zvláště chráněná území.

V návaznosti na novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny došlo ke změně příslušnosti k vymezování enviro polygonů titulů ošetřování travních porostů na území CHKO Labské Pískovce. Nově je na tomto území místo AOPK příslušná správa NP České Švýcarsko.

Mezi hlavní dopady aktualizací patří mj. aktualizace stanovení environmentálně citlivých ploch, stanovení opatření nitrátové směrnice.

Doporučujeme si zkontrolovat změny ve vymezení pomocí informativních tisků v aplikaci LPIS na Portálu farmáře.

V LPIS je nově zobrazena:

 • Vrstva bufferů kolem vodních útvarů o šířce 100 m na svažitých pozemcích (na DPB se sklonitostí větší než 5°) podle § 9 odst. 3 písm. b) nařízení vlády 262/2012 Sb, který definuje podmínky pro skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech. Vrstvu zobrazíte zapnutím žárovky Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonitost ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí > Nitrátová směrnice > Uložení hnojiv detail.

Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonitost

Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonitost

 • Rastr sklonitosti: Vrstvu aktivujete zapnutím žárovky Sklonitost ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí > Eroze> Ostatní podkladová data. Legendu zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši na název vrstvy.

Rastr sklonitosti

Rastr sklonitosti

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem