přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové podmínky nitrátové směrnice od 1. července 2020

Dne 1. 7. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). Více informací je k dispozici po kliknutní na nadpis novinky.

Nově je upraveno vymezení zranitelných oblastí (ZOD) i nastavení pravidel hospodaření v těchto oblastech (5. akční program na období 2020–2024).

Další informace, včetně platného znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb. naleznete na www.nitrat.cz.   

Promítnutí nových zranitelných oblastí a podmínek 5. akčního programu do registru LPIS se v současné době připravuje a lze ho očekávat do konce měsíce září. O jejich zavedení Vás budeme informovat.

Zranitelné oblasti, v nichž se nacházejí vody znečištěné dusičnany, zabírají 1,8 milionu hektarů, tedy více než polovinu využívané zemědělské půdy v České republice. Jejich vymezení i revize vychází z výsledků vývoje obsahů dusičnanů ve vodách. Od 1. 7. 2020 bylo do zranitelných oblastí přidáno 60 katastrálních území a naopak 45 jich bylo vyřazeno. Jejich seznamy naleznete na www.nitrat.cz.

Nejprve tedy doporučujeme zkontrolovat, zda se změny zranitelných oblastí netýkají i Vašeho zemědělského závodu. Na dílech půdních bloků (DPB) v nově zařazených katastrálních územích se od 1. 7. musí dodržovat pravidla akčního programu. Naopak, pokud se některé DPB nacházejí v katastrálních územích ze ZOD vyřazených, opatření akčního programu se již dodržovat nemusí. Ale doporučujeme tato pravidla dodržovat i dále, vzhledem k nové povinnosti bilancování dusíku. Bilance se totiž počítá na úrovni celého závodu, bez ohledu na to, jakou částí výměry se nachází v ZOD.

U některých DPB, přes které vede hranice katastrálních území v ZOD a mimo ZOD, může dojít ke změně zařazení do zranitelných oblastí. Mění se totiž kritérium pro jejich zařazení. Místo převažující výměry o zařazení nyní rozhoduje část výměry větší než 2 ha ve zranitelné oblasti.     

Hlavní úpravy akčního programu, seřazené z hlediska postupu zemědělských prací:

 • Hnojení k meziplodině je možné nejpozději 2 týdny před zapravením na zelené hnojení.

 • Hnojení na podporu rozkladu slámy – jen při ponechání veškeré slámy, možné až do začátku zákazu hnojení. Po hnojení ke slámě je možné ještě využít k řepce nově až 30 kg N/ha.

 • Úprava použití inhibitorů nitrifikace (povinnost použití jen ve III. aplikačním pásmu, s dávkovacím zařízením pro správné promíchání, 14 dní před začátkem období zákazu hnojení již lze i bez inhibitorů).

 • Posun začátku období zákazu hnojení u klimatických regionů (KR) 6 a 7, na úroveň KR 0–5.

 • Možnost hnojení až 14 dní po začátku období zákazu hnojení – výjimka umožňuje za příznivých podmínek (prům. teploty vzduchu nad 5 °C) dokončit aplikaci kejdy či digestátu a vyprázdnit tak jímky, např. když to z důvodů deštivého počasí v předchozím období nebylo možné.

 • Možnost používání hnojiv s nízkým obsahem N (v dávce do 5 kg N/ha) k ozimým plodinám i v době zákazu hnojení.

 • Možnost o 14 dní dřívějšího předjarního hnojení u všech ozimů.

 • Zvýšení jednorázové dávky dusíku na deficitních a svažitých pozemcích s TTP.

Z hlediska limitů hnojení jsou důležité zejména následující změny:

 • Zvýšení cílových výnosů a limitů přívodu dusíku u některých plodin.

 • Zápočet využitelného dusíku z rostlinných zbytků luskovin a jetelovin do limitu přívodu N.

 • Zavedení povinnosti bilancování dusíku za hospodářský rok v rámci zemědělského závodu.

Z hlediska osevních sledů je významný nový požadavek na pěstování kukuřice ve III. aplikačním pásmu nejvýše dvakrát po sobě.

Podrobný přehled změn v akčním programu je uveden v přiloženém souboru.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem