přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové funkce v registru půdy LPIS pro farmáře

23.4.2011

V rámci registru půdy byly doplněny některé nové tisky a dílčí funkce na základě připomínek uživatelů. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky. Upozorňujeme, že mezi změnami je i nový informativní tisk č. 21 "PB/DPB aktualizované po 10.02.2011 s nejasným managementem Enviro*, který doporučeme prohlédnout a pokud obsahuje nějaké bloky a hodláte podat žádost o dotace agroenvi, pak je nezbytné kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a dohodnout adekvátní změny ve vymezení luk nebo dělení bloků.

1. Funkcionality areálů a parcel

 • Na seznam areálů byla doplněna výměra připojených parcel buď k aktuálnímu datu u existujících areálů a k datu ukončení areálu u areálů historických
 • Na detail areálu byla doplněna lupa, která zobrazuje aktuálně připojené parcely
 • Byl upraven mechanismus nabízení datumů při zakládání parcel tak, aby na sebe parcely lépe vázaly a nedocházelo k uživatelským problémům při dělení bloků na více parcel
 • Bylo umožněno obnovení ukončených parcel

2. Stromeček a katastr

 • Byla doplněna výměra parcel, kterou si můžete fakultativně zapnout a rovněž i tisknout do mapy
 • Byl lépe seřazen stromeček vrstev v rámci Katastru tak, aby uživatel zapínal postupně vrstvy od shora dolů, pokud nenalezne v mapě potřebné informace u první vrstvy.
 • Byla doplněna funkce na zvýraznění a zaměření parcel v mapě u map typu KM-D

3. Polní hnojiště

 • Bylo doplněno upozornění na skutečnost, kdy plánovaná délka skladování statkových hnojiv překračuje zákonnou lhůtu
 • Na úrovni PB/DPB byla doplněna záložka s údaji o hnojišti
 • V mapě byly rozlišeny hnojiště mimo ZOD z pohledu, zda na nich lze skladovat hnůj bez problémů (zelená šrafa) anebo existuje potenciální (nikoliv striktní) omezení (bledě modrá šrafa)

4. Úprava tisků

 • Tisky byly očíslovány s cílem snazší orientace uživatele
 • Byl doplněn přehled rozoraných půdních bloků (tisk č. 20)
 • Byl doplněn přehled půdních bloků s nejasným managementem ENVIRO, které potenciálně blokují předtisk dotací (tisk č. 21)
 • Byl doplněn formát tisku EXCEL M, který zajišťuje, že tisky čísla a datumy neztratí při exportu do XLS svůj formát.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem