přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prověřte správnost nastavení kultury G v LPIS !

6.4.2015

Kultura G představuje novou kulturu – trávu na orné půdě. V současné době se vyskytuje u žadatelů zejména jako důsledek automatického překlopení všech travních porostů ostatních (mladších pěti let) na počátku ledna. Pokud je u někoho nastavena nevhodně, pak je třeba její změnu na kulturu T, eventuálně na kulturu T řešit nejméně o den dříve před samotným generováním žádosti o dotaci. K zjištění, zda žadatel má kulturu G může sloužit přehled DPB v pravém popisném panelu, kdy ve sloupci Kul. zafiltrujte písmeno „G“. Bližší informace pro rozhodování o tom, zda ponechat kulturu G nebo ji změnit naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Žadatel by měl být při rozhodování, zda si kulturu G ponechat či nikoliv, vzít v potaz následující skutečnosti:

  1. Kultura G se započítává do základny pro výpočet 5 % ploch zachovaných v ekologickém zájmu (EFA) v rámci ozelenění. Zvyšuje tedy % výměry, na které je EFA nutno plnit. Současně však je započitatelná jako samostatná plodina do povinného počtu plodin v rámci greeningu.
  2. Zásadním negativem kultury G je nemožnost s jí  vstoupit do nových Ošetřování travních porostů (cca 2.700 Kč/ha v případě základního managementu). Do tohoto opatření lze vstoupit pouze s kulturou T.
  3. U ekologů je na kulturu G poskytována nižší platba než na kulturu T (cca o 390 Kč/ha u certifikovaných EZ).
  4. Kulturu G však lze kdykoliv volně rozorat (není-li tam starý závazek zatravňování), tj. netřeba při rozorání G zkoumat vrstvu tzv. „červených fleků“  jako v případě rozorání travních porostů (vrstva zákazu změny environmentálně citlivých travních porostů).
  5. Převedení G na T v případě plochy se závazkem Zatravňování orné půdy není porušením žádné podmínky. Platí jak pro staré závazky dle NV 79/2007 Sb., tak pro nové závazky uzavírané v roce 2015 a dále.

Kultura G po dozrání 5 let se bude manuálně převádět do kultury T. Tento proces se bude provádět standardně v rámci řízení LPIS, nikoliv automaticky.

Pro případnou změnu kultury G na T, eventuálně na R lze s ohledem na jednoduchost změny využít možnosti elektronického ohlášení změn. Stručný postup elektronického ohlášení změny v LPIS naleznete ZDE anebo na záložce Příručky v aplikaci LPIS.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem