přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Automatický nápočet odpočítatelných ploch v LPIS

2.7.2010

V rámci funkcionality odpočítatelných ploch na zemědělských parcelách byla vylepšena funkčnost o automatický výpočet tzv. bufferů (pásem) v okolí vodních toků, obvodu pozemku a se sousedními pozemky. Bližší informace zjistíte po prokliku novinky.

V rámci funkcionality zadávání odpočítatelných ploch na zemědělských parcelách se vypočítává plocha překryvu pásma v okolí vodních toků a jiných vodních útvarů nyní automaticky. Uživatel zadá šíři pásma a systém vypočte překryv pásma začínajícího na hranici vodního toku dle dat ZABAGED s příslušnou zemědělskou parcelou, respektive půdním blokem (výpočet se zadává na záložce Odpoč. plocha v detailu formuláře zemědělské parcely). Upozorňujeme, že u velkých vodních toků může být výpočet pomalejší a na jeho zrychlení se pracuje.

Dále je možné zadávat automaticky výpočet pásma kolem obvodu pozemku a pásma vůči sousednímu půdnímu bloku.

Tyto uživatelské funkce by měly zemědělcům sloužit k tomu, aby byli schopni lépe definovat odpočítatelnou plochu pro účely použití zejména nově registrovaných přípravků na ochranu rostlin, které mají v indikacích použití definovány omezující podmínky pro použití v okolí vod. Směrnice týkající se použití POR se stane v roce 2011 součástí tzv. kontrol cross-compliance a její porušení tak bude mít vazbu na snížení dotací.

Obdobně lze využít funkci i pro řešení odpočítatelných ploch při použití hnojiv v okolí vodních toků (3m, resp. 25m pásma).

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem