přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
3.4.2020

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP ke dni 3.4.2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Novela zákona č. 252/1997 Sb., Novela NV 48/2017 Sb.,


9.1.2018

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP k 1. 6. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Úprava definic zemědělských kultur (v souvislosti s novelou NV 307/2014), doplnění nezemědělských ploch Vytvoření nové podkapitoly 6.5 Specifická pravidla pro rozlišování některých druhů zemědělských kultur (rozlišování T, J, S) Porušení povinnosti zachovat T v ECP – polygony ZMT


19.12.2016

Řízení o aktualizaci evidence půdy a vzniklé otázky související s posuzováním právních důvodů užívání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 165 KB)

Připojený dokument má za cíl upozornit na nejasnosti a netypické případy související s řízením o aktualizaci evidence půdy dle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., zákona o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vyplývající z nájemních a pachtovních smluv. . Vybrána byla ta témata, která se v rámci aktualizace evidence půdy hojně vyskytují a ta, která mohou mezi laickou veřejností vyvolávat nejasnosti. Cílem tohoto dokumentu je předložit řešení sporu dvou stran ohledně právních důvodů užívání a podrobné vysvětlení veškerých otázek, které jsou klíčové pro jeho správné vyřešení, a to vše na konkrétních příkladech z praxe. V důsledku získání těchto informací by mělo být snazší vyvarovat se zmiňovaných nedostatků a řešit otázky vznikající v souvislosti s uzavíráním nájemních a pachtovních smluv v souladu s platnou právní úpravou.


26.2.2016

Metodika EP a EVP - platná verze od 26.4.2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dne 9.3.2016 byla provedena aktualizace kapitol 8.2.8. a 9.2. ve výše uvedeném dokumentu. Dále došlo k vypuštění původní kapitoly 8.3 kapitoly a tato kapitola byla nahrazena vložením jiného obsahu do výše uvedeném dokumentu ke stažení.


26.1.2016

Aktualizace Metodického postupu k aktualizaci EP a EVP k 25.1.2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


21.10.2015

Metodika EP a EVP platná verze od roku 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Verze Metodiky EP a EVP je platná verze od 1.3. 2016


20.1.2015

Metodický pokyn k aktualizaci evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat s výjimkou včel k 19.1.2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)


15.9.2014

Aktualizace metodiky EP k 12.9.2014 v návaznosti na redesing LPIS PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Aktualizace metodiky EP k 12.9.2014 v návaznosti na redesing LPIS