přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozšíření exportů dat z registru zvířat a zrychlení práce se stájovým registrem

5.3.2011

V rámci registru zvířat byly přidány funkcionality určené ke zrychlení práce se stájovým registrem a ke zlepšení exportů dat do MS Excel. V rámci stájového registru byla na záložky Pohyby, Nevyřazená a Nezařazená zvířata doplněna "zaškrtávátka" umožňující hromadné operace se zvířaty. Exporty seznamů zvířat do XLS je nyní možné variantně měnit tak, aby byla vyexportována např. jen označená zvířata nebo zvířata vybraná skrze filtrovací řádek anebo, aby exportovaný soubor obsahoval jen zobrazené sloupce. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Hromadné operace ve stájovém registru

 • možnost hromadných operací byla doplněna na záložky Pohyby, Nezažazená a Nevyřazená zvířata.
 • Funkci použijete tak, že označíte příslušná zvířata v checkboxu před ušní známkou a následně stisknete příslušné tlačítko (Zařadit zvířata, Vyřadit zvířata, Smazat apod.)
 • V případě hromadných operací na záložce Nezařazená zvířata je nutné v jedné operaci respektovat pravidlo, že zvířata musí být přisunována ze stejného hospodářství/stáje a ve stejný datum. Obdobně to platí i po hromadné vyřazení zvířat.

Rozšíření exportů do MS Excel

 • Export do MS Excel ze všech seznamů (zvířat, hlášení, pohybů apod.) doposud fungoval tak, že se exportovaly veškeré záznamy po zadání vstupních kritérií. Nebylo možné vyexportovat například jen zaškrnutá zvířata v checkboxu nebo jen viditelné sloupce
 • Nově může uživatel před provedením exportu ve spodní liště možnost upravit rozsah exportu a to jednak z hlediska rozsahu dat a jednak z hlediska zobrazených sloupců (viz níže).
 • Funkcionalitu lze využít např. pro tisk zvířat určité kategorie nebo kolekce zvířat přisunutých v 1 den apod.

Volba rozsahu dat

Jsou zadefinovány 3 varianty:

 • VŠE - exportují se všechny řádky bez ohledu na to, zda byl výběr omezen ve filtrovacím řádku či nikoliv
 • ZAFILTROVANÉ - exportují se pouze zvířata (pohyby, hlášení...) vybraná pomocí kritérií ve filtrovacím řádku
 • ZAŠKRTNUTÉ - exportují se jen zvířata označená "fajfkou" v checkboxu před ušní známkou

Volba zobrazených sloupců

Omezení exportovaných sloupců probíhá nezávisle na omezení rozsahu dat. V každém záhlaví seznamu má uživatel možnost pomocí šipečky v prvním sloupci omezit zobrazené sloupce a vyřadit tak ty, které jej nezajímají. Toto omezení je pak následně možné promítnout i do MS Excel.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem