přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evidence léčení v registru zvířat rozšířena o povinnosti ekologických zemědělců

27.5.2011

Evidence léčení v registru zvířat byla rozšířena o náležitosti, které musí respektovat ekologičtí zemědělci z titulu předpisů platných pro EZ. Zejména se jedná o vyplňování farmakologicky účinné látky a dopočítávání ochranných lhůt pro maso/mléko v režimu EZ. Současně byl doplněn tiskový výstup pro evidenci léčení pro ekology, který obsahuje výše uvedené rozšířené informace a jeho podoba byla prodiskutována s certifikačními organizacemi EZ. Bližší informace a aktualizovanou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Doplnění ochranné lhůty pro EZ

Ochranná lhůta pro maso a mléko v režimu EZ je řešena tak, že se automaticky dopočítává ze standardní ochranné lhůty. Chovatel tedy vždy vyplní běžnou OL pro maso/mléko a systém algoritmem dopočte termín vypršení jak v konvenčním systému chovu, tak pro ekology (ekologická lhůta = dvojnásobek běžné lhůty, nejméně však 48 hodin).

Další dílčí úpravy

Tisky pro ekologické zemědělce jsou k dispozici jen u provozoven a druhu zvířat, které jsou vedeny v ústřední evidenci jako hospodařící v ekologickém režimu nebo tak v minulosti byly.

Dále bylo doplněna možnost vyhledávání léčebných úkonů formou za období OD - DO a byl zrychlen formulář zadávání léčení.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem