přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Doplnění sestav pro vyhledávání pohybů zvířat a zjištění průměrných stavů VDJ/DJ do nového IZR

22.12.2022

Do nového registru zvířat do menu Stavy zvířat byly doplněny dvě nové sestavy, a to Vyhledávání zvířat dle hlášení a Průměrné stavy zvířat. Bližší popis naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Vyhledávání zvířat dle hlášení

Tato sestava umožňuje nalézt pohyby zvířat v rámci přihlášeného subjektu tak, jak jsou evidovány v ústřední evidenci. Typické využití sestavy je např. pro účely nalezení všech narozených zvířat za období, nebo nalezení všech zvířat odsunutých na jatka, kafilerii apod. výstupem se sestavy je seznam zvířat, jednoduše exportovatelný do XLS.

Průměrné stavy zvířat

Tato funkcionalita nahrazuje a rozšiřuje výpočet Stavů DJ ve „starém“ IZR. Rozšíření spočívá v tom, že

  • je možné volit, zda se mají průměrné stavy spočítat v DJ nebo VDJ
  • je možné dopředu nastavit, zda výpočet má proběhnout za subjekt jako celek, nebo v členění na provozovny, případně stáje

Export do XLS zůstal zachován.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem