přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Číselník škodlivých organismů (GET_CISELNIK_SO) / (EPH_GSO01B)

Název služby Číselník škodlivých organismů (GET_CISELNIK_SO) (EPH_GSO01B)
Popis služby Služba vrací stávajícího číselníku ŠO EPH i číselník ŠO podle PPP (informační systém ÚKZÚZ). Odlišeno je to typem PP.
Verze služby 01B
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba vrací stávajícího číselníku ŠO EPH i číselník ŠO podle PPP (informační systém ÚKZÚZ). Odlišeno je to typem PP.

Číselník PPP je zasílán jako poslední a jen u něj je vazba SO_PPP,
která obsahuje vazbu ŠO s kódy EPH, aby bylo možno nastavovat vazby ve vazební tabulce ŠO mezi PPP EPH v jednom průchodu.