přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY) / (EPH_GCP01G)

Název služby Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY) (EPH_GCP01G)
Popis služby Cílem služby je poskytnou kompletní informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin formou strojově zpracovatelného formátu pro uživatele lokálních zemědělským SW.
Verze služby 01G
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Cílem služby je poskytnou kompletní informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin formou strojově zpracovatelného formátu pro uživatele lokálních zemědělským SW.

Data jsou aktualizovány každý den po 20 hodině.

Použití služby

Na vstupu služby je možné zadat:

 • režim stránkování, element <IDLAST> - jeho zavedení je nutné z důvodů, že celý obsah číselník přípravků zabírá přibližně 70MB dat,
 • obchodní jméno přípravku - např. <eph:OJP>Luna Experience</eph:OJP>,
 • registrační číslo přípravku - např: <eph:REG_CISLO>4979-1</eph:REG_CISLO,
 • stav rozhodnutí Platné/zásoby nebo neplatné: hodnota 0/1, kdy 0 nebo null je implicitní hodnota a služba vrací i neplatné přípravky bez rozhodnutí. S hodnotou 1 se vrací pouze obchodní jména, která obsahují rozhodnutí ve stavu PLATNÉ nebo DO SPOTŘEBOVÁNÍ ZÁSOB.

Popis režimu stránkování

Služba musí být volána s parametrem GETDATA = 1.

První dotaz bude bez nepovinného elementu IDLAST. V odpovědi se vrátí první dávku číselníku. V rámci odpovědi se vrátí element IDLAST. Ten určuje ID poslední položky v rámci odpovědi.

Následující dotaz bude volán jako GETDATA = 1 a zároveň IDLAST = poslední ID položky (hodnota IDLAST z poslední odpovědi).

V odpovědi jsou potom informace o přípravcích od tohoto ID. Tímto způsobem se pokračuje pro všechna volání. Pokud se IDLAST od v odpovědi nevrátí tak to znamená, že již není další stránka a cyklus volání je možné ukončit.

Element GETDATA

Speciálním voláním je případ, kdy na vstupu je uvedena hodnota 0 v elementu GETDATA. V tomto případě bude v odpovědi datum poslední změny v datech a nebudou vráceny žádné údaje k DPB. Tento režim je určen pro snadnější způsob administrace verzí dat na straně konzumentského systému.

Změny ve verzích

Verze E

Změna povinnosti výskytu elementů z 1..N na 0..N:

 • POLOZKA
 • UL
 • UDAJE
 • POUZITI

Přidán element SKUP_UL - skupina účinných látek.

 • Přidán element KOD obsahující kód skupiny účinných látek.
 • Přidán element NAZEV_EN obsahující anglický název skupiny účinných látek.

Přidán element OCHRANNA_PASMA - ochranné vzdálenosti dle typu trysky, obsahující elementy:

 • BEZ_REDUKCE obsahující informaci o ochranné vzdálenosti bez redukce [m].
 • TRYSKA_50 obsahující informaci o ochranné vzdálenosti při použití trysky s redukcí 50% [m].
 • TRYSKA_75 obsahující informaci o ochranné vzdálenosti při použití trysky s redukcí 75% [m].
 • TRYSKA_90 obsahující informaci o ochranné vzdálenosti při použití trysky s redukcí 90% [m].
 • PLODINY_TEXT obsahující textový popis plodin pro ochranné pásmo.
 • PLODINY – plodiny pro ochranné pásmo, obsahující elementy:
  • KOD obsahující kód plodiny nebo skupiny plodin z EPH.
  • TYP obsahující typ kódu. Hodnoty = {PL, SK}
   • PL: plodina z EPH
   • SK: skupina plodin z EPH

K elementu UDAJE přidány atributy:

 • @poznamka_only (v případě true obsahuje element POZNAMKA upřesňující popis údaje VYZNAM).
 • @domena (interní specifikace skupiny hodnocených údajů)

Verze F

Nová možnost vstupních parametrů pro vyhledávání v registru přípravků. Nově není nutné stahovat celý registr přípravků, ale je možné na vstupu pracovat s náledujícími položkami:

 • obchodní jméno přípravku,
 • registrační číslo přípravku,
 • stav rozhodnutí.

Verze G

Rozšířeny data v odpovědi, kdy jsou nově poskytovány strukturované data pro svažité pozemky nad 3°. Podrobné informaci o vzdálenostech a použití je uveden v dokumentu ÚKZÚZ.

Přidán element <SVAH>, který obsahuje elementy

 • <OP_SVAH> ochranná vzdálenost v metrech,
 • <VEG_PAS_SVAH> vegetační pás v metrech.

Pokud nelze vzdálenost aplikovat tak služba vrací hodnotu NELZE. Z těchto důvodů není element veden jako číselný.

Přílohy