přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Export dat zadaných do systému EPH. / (EPH_EXP01A)

Název služby Export dat zadaných do systému EPH. (EPH_EXP01A)
Popis služby Služba poskytuje data pořízená v EPH přes GUI aplikace. Služba vrací data aplikací hnojiv, POR a pastev zadaných do systému EPH.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje data pořízená v EPH přes GUI aplikace. Služba vrací data aplikací hnojiv, POR a pastev zadaných do systému EPH.

Služba poskytuje ručně pořízená (přes webovou aplikaci) data v EPH. Služba neexportuje data importovaná službou EH_IMP01A. Důvodem je, že data pořízená přes webovou aplikaci EPH mají vazby na konkrétní parcely v LPIS. Data importovaná službou EPH_IMP01A tyto vazby na parcely LPIS nemají a není možné je do exportu zakomponovat.

Vstupní parametry

Na vstupu se definuje období pro export a typ dat.

  • Datum OD – DO - rozsah je omezen intervalem max. 2 kalendářní roky.
  • TYPDATA, která mají být poskytnuta (Hnojiva, POR nebo pastvy).

Ukázka dat:

<eph:Subjekt>
<eph:OdData>2018-01-01</eph:OdData>
<eph:DoData>2018-02-15</eph:DoData>
<eph:TypData>POR</eph:TypData>
</eph:Subjekt>

Vazba výstupních údajů

Ve výstupních údajích jsou použity číselníky používané v rezortu MZe a poskytované službou LPI_GPL01C, EPH_GCP01G, RHN_GHN01D - jedná se o:

  • plodiny,
  • škodlivé organismy,
  • identifikace přípravků na ochranu rostlin,
  • skupiny zvířat,
  • hnojiva.

Změny služby

k 7. 2. 2019
Přidání elementu P_L_UCINNY do CT_PRIPRAVEK a  CT_OBJEKTPRIPRAVEK

 

 

Další vysvětlení některých elementů je v popisu služby.

Přílohy