přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny v předávání dat SRS o použití POR

23.12.2010

Režim předávání statistických dat o použití POR Státní rostlinolékařské správě doznal od loňského roku několika dílčích změn. Předávání z programů Agronom od AGINFO a GCÚpravy od GEOCENTRUM je umožněno ve zjednodušené formě bez nutnosti nahrávat data do EPH. Předávaná data jsou zasílána rovnou v agregované formě do systému SRS. Dále došlo k metodickému zpřesnění předávání aplikací, které byly provedeny před zasetím. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.

Rozlišení aplikací provedených "před zasetím" plodiny.

Aplikace provedené před zasetím se předávají SRS zapsané k "cílové plodině" s poznámkou, že se jednalo o aplikace "před zasetím".
Při předávání dat z EPH bude uživatel upozorněn na to, pokud má některé aplikace evidované na plochu "Bez plodiny" a u takové aplikace chybí zadaná cílová plodina. V případě některých aplikací chem. přípravků se jedná o korektní stav, protože aplikace byla skutečně provedena na plochu "Bez plodiny" aniž by následovalo zasetí cílové plodiny. Ve většině případů se ovšem jedná o preemergentní aplikace a evidenci je třeba opravit.

Aplikace bez zadané cílové plodiny naleznete přes vyhledávací formulář "vyhledání aplikací/pastvy", ve kterém v poli Cílová plodina zadáte Bez plodiny a aplikace vyhledáte. Následně je standardním způsobem opravíte - tj. prokliknete do detailního formuláře, stisknete tlačítko Změna údajů a v poli Cílová plodina vyberete z číselníku správnou cílovou plodinu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem