přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy evidence zelené nafty v rámci EPH

30.9.2011

V modulu EPH byly doplněny některé možnosti v rámci evidence tzv. zelené nafty. V souvislosti s provedenými úpravami je nyní možné ve formuláři aplikací zadávat rovněž činnosti nevázané ke konkrétní kultuře, byl také doplněn číselník vlastních strojů a zadávací formulář je schopen si pamatovat a předvyplňovat spotřebu nafty na hektar ve vazbě na konkrétní činnost, plodinu a zadaný stroj. Bližší informace naleznete po proklik nadpisu novinky.

Byly provedeny následující úpravy:

  1. V zadávacím formuláři (odkaz Parcely – Nová aplikace, resp. Areály – Nová aplikace) je možné vybírat a zadávat také činnosti, které nejsou vázané ke konkrétní kultuře na příslušné zemědělské parcele. Dosud tato možnost byla pouze ve formuláři Zelená nafta – Evidence. Tato možnost se aktivuje pomocí zaškrtnutí polička „VŠE“ v řádku pro zadávání činností pro zelenou naftu.
  2. Byl doplněn číselník vlastních strojů – názvy/označení jednotlivých strojů se pak budou nabízet ve vlastních zadávacích formulářích pro evidenci zelené nafty. Číselník strojů se zadává přes odkaz Zelená nafta – Stroje a je možné zde konkrétní stroj doplnit, odstranit či případně nastavit podmínku, aby se stroj již nenabízel v zadávacích formulářích. Platí i nadále pravidlo, že označení příslušného stroje je na uživateli (může se používat SPZ či vlastní forma označení od uživatele). Pro výběr stroje pak uživatel v zadávacím formuláři použije ikonu sešítku vedle kolonky „Stroj“ (platí jak pro formuláře Zelená nafta – Evidence tak i Parcely/Areály – Nová aplikace).
  3. Zadávací formuláře pro evidenci zelené nafty si pamatují spotřebu nafty na hektar pro zadanou kombinaci konkrétní činnosti, stroje a plodiny na příslušné zemědělské parcele. Systém uchovává a nabízí vždy poslední zadanou hodnotu spotřeby, uživatel má pochopitelně i nadále možnost tento předvyplněný údaj přepsat a změnit.

Současně byla aktualizována příručka pro EPH, která je k dispozici ke stažení v příloze této novinky.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem