přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úprava systému EPH v souvislosti s novou vyhláškou č. 377/2013 Sb.

18.3.2014

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, která zrušuje původně platný předpis č. 274/1998 Sb., přináší po 14 letech několik zcela zásadních změn v oblasti výpočtu produkce statkových hnojiv a výpočtu přívodu dusíku do zemědělské půdy při pastvě a jejich aplikaci. Více informací je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.

1.       Rozdělení zvířat do příslušných kategorií a přepočtu na DJ

Tato změna ovlivňuje počet dobytčích jednotek (DJ). V průměrném obratu stáda dojde změnami koeficientů přepočtu na DJ a rozdělením na nové kategorie zvířat o zvýšení DJ o cca 8 %. Změna ovlivňuje průřezově celý systém v oblasti evidence pastvy a výpočtu měsíční produkce statkových hnojiv, stejně jako v oblasti měsíční spotřeby krmiv.

2.       Zavedení nových typů ustájení a vznik souvisejících druhů hnojiv, včetně nápočtu jejich produkce

Tato změna ovlivňuje oblast skladových karet statkových hnojiv. Od ledna 2014 budou při nápočtu produkce statkových hnojiv vznikat nové skladové karty. Stávající skladové karty statkových hnojiv bude možné vyaplikovat v roce 2014 a poté ukončit.

3.       Změny obsahu dusíku v jednotlivých statkových hnojivech

Tato změna ovlivňuje vykazované aplikace statkových hnojiv. Změny obsahu dusíku se promítají do číselníku hnojiv. Nová statková hnojiva (viz bod 2) již mají i nové obsahy dusíku. Např. u hnoje dojnic vzrostl koeficient obsahu dusíku o 38 % (z 0,5% na 0,69%).

4.       Změna obsahu dusíku ve výkalech a moči na pastvě a uplatnění výjimky pro žadatele AEO

Tato změna ovlivňuje vykazovanou pastvu. Protože došlo k zásadním posunům v obsahu dusíku ve výkalech a moči směrem nahoru a tímto krokem by mohlo u zemědělců účastnících se AEO programu Ošetřování travních porostů podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. k překročení dotačních limitů přívodu dusíku z pastvy, platí pro tyto zemědělce výjimka do doby ukončení příslušných závazků v ošetřování travních porostů. Tato výjimka spočívá v uplatnění nižších obsahů dusíku ve výkalech a moči pro pastvu. V rámci EPH je automaticky prováděn přepočet přívodu dusíku z pastvy pro zemědělce podle toho, zda jsou zařazeni do příslušných AEO opatření nebo nikoliv.

Vzhledem k výše uvedeným změnám byla rovněž upravena příručka pro základní postupy pro práci s aplikací EPH, která je ke stažení jako příloha této novinky.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem