přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sestava krajinných prvků a řešení odpočítatelných ploch

31.3.2010

V aplikaci registru půdy byl doplněn detail krajinného prvku (tj. poklikem na krajinný prvek se vám zobrazí detail v pravém panelu) a nový informativní tisk "Seznam krajinných prvků uživatele". Současně Vás informujeme o připravované funkcionalitě odpočitatelných ploch na půdních blocích pro účely snižování aplikovaných výměr v návazných evidencí. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Řešení odpočítatelných ploch v LPIS a návazných evidencích

Doposud uživatelé řešili odpočet výměry nehnojených, případně nestříkaných ploch kolem vodních toků nebo krajinných prvků buď ad hoc mauálním snížením aplikované výměry v rámci příslušné evidence nebo vytvářením umělým "miniparcel", které pak nevstupovaly do evidence.

S cílem zracionálnit přístup k odpočitatelným plochám připravujeme novou funkcionalitu do LPIS a EPH, která spočívá v tom, že na zemědělských parcelách bude možné doplnit různé kategorie odpočítatelných ploch - plochy kraj. prvků, plochy pásů kolem vodních toků a jiné odpočitatelné plochy. U pásů kolem vodních toků bude možné nastavit více úrovní, protože nehnojená či nestříkaná pásma mohou mít různou šíři.

Návazně v EPH pak při zadávání aplikací se bude do pole Aplikovaná výměra načítat automaticky snížená výměra, přičemž uživatel bude moci "návrh odpočtu" korigovat.

Spuštění funkcionality je plánováno mezi 15.-20. dubnem.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem