přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sada menších úprav v Evidenci přípravků a hnojiv (EPH)

10.9.2011

V aplikaci EPH byly provedeny úpravy chování některých formulářů zohledňující nárůst dat v jednotlivých evidencích a vylepšení práce se skladovými kartami. Změny se konkrétně týkají zobrazení naposledy změněných záznamů, vyhledání založených skladových karet a zadávání vlastních hnojiv. Dále byla rovněž přidána možnost hromadně změnit či sloučit použitá hnojiva či přípravky na ochranu rostlin. Podrobnější informace jsou k dispozici po prokliknutí nadpisu této novinky.

V evidenci přípravků a hnojiv byly provedeny úpravy chování některých formulářů. Jedná se o:

  1. Pro účely zpřehlednění seznamu naposledy změněných záznamů (menu Naposledy změněné) je nově přednastaveno, že se záznamy načítají bez skladových pohybů a zrušených záznamů. Uživatel si může nově zvolit, zda mají být zobrazeny i neplatné (zrušené) záznamy a skladové pohyby (tj. nákupy a prodeje  hnojiv/POR/krmiv). Volba se provádí pomocí zaškrtnutí příslušné varianty v záhlaví obrazovky.
  2. V menu Skladové karty – Evidence je doplněn výběr pro zobrazení 10 použitých karet s posledním pohybem (možnost zobrazení všech karet bez rozdílu nebo naopak pouze karet hnojiv, karet POR nebo karet krmiv). K výběru varianty zobrazených karet slouží zaškrtávací políčka v horní části nad názvy karet s posledním pohybem.
  3. Prostřednictvím menu Správa karet hnojiv a Správa karet přípravků je možné provést sloučení více různých šarží (stejného hnojiva resp. POR) do jediné šarže nebo dokonce nahrazení celého hnojiva (či POR) za jiné. Změna se provede pomocí ikony sešitu v kolonce „Záměna hnojiv“ nebo „Záměna PORů“. Změny se zpětně promítnou na příslušné skladové karty i do všech zadaných aplikací.
  4. V případě menu Správa karet krmiv/produktů je možné provádět změny/sloučení šarží jen pouze v rámci kombinace plodiny a produktu (např. luční směs trav – seno balíky) a sloučení více různých založených šarží se zde provede prostým přepsáním různých názvů šarží (po uložení formuláře). U kusových krmiv musí navíc slučované šarže mít nastavené shodné hmotnosti na jeden kus. U krmiv dále připravujeme zjednodušení práce se senem a senáží vzniklých na travních porostech.
  5. Byl rozšířen formulář pro zadání vlastních hnojiv (menu Číselníky – Vlastní hnojiva). Při zadání hnojiva je nyní možné doplňovat další prvky živiny (např. bór, chlór apod.).

V nejbližší době také dojde k optimalizaci práce s krmivy na základě řady podnětů od uživatelů.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem