přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registr hnojiv – elektronické podávání žádostí

8.10.2011

V aplikace Registru hnojiv na Portálu farmáře byla vytvořena funkčnost umožňující pořízení elektronické žádosti o nové hnojivo ohlášené, vzájemně uznané a ES HNOJIVO. Do aplikace má přístup registrovaný uživatel. Po zadání přihlašovacích údajů je v menu Evidence přípravků a hnojiv zaktivněn odkaz do Registru hnojiv. Po kliknutí na něj se otevře aplikace. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Postup vytvoření žádosti je pro všechny režimy je obdobný. Kliknutím na příslušný odkaz Nová žádost se načte vkládací formulář, kde je nutné vyplnit uvedené povinné položky. V rámci pořízení hnojiva jsou implementovány základní logické kontroly, například, že N hnojivo musí obsahovat ve složení N.

Žádost na Portálu farmáře nabývá stavu:

  • Rozpracované na PF - je přístupná pouze uživateli na PF
  • Odeslané do RH - předaná do RH ke zpracování
  • Přijatá – v RH bylo spuštěno zpracování žádosti
  • Souhlas / Rozhodnutí vydáno – v RH bylo hnojivo buď zplatněno nebo zamítnuto
  • Vyřazeno ze zpracování – mezní případ, ÚKZÚZ může žádost vyřadit v případě potřeby (duplicitní podání ap).

K hnojivu se váží také subjekty - dodavatel a původ hnojiva je povinný údaj, v případě potřeby je možné uvést zástupce. Dodavatel (Ohlašovatel/Dovozce) se předplňuje dle přihlášeného subjektu a není možné jej změnit - platí princip, že uživatel může podat el. žádost pouze o „své“ hnojivo (jím uváděné na trh) a zároveň vidí pouze své žádosti. Původ hnojiva (výrobce) a zástupce je možné vybrat ze zaregistrovaných subjektů v RH – tato možnost je doporučována. V případě potřeby je možné využít odkaz Přidat nový původ hnojiva (nového výrobce)/zástupce. K žádosti je možné také připojit přílohy – výběrem na disku počítače (tlačítko Procházet) a následně kliknutím na tlačítko Vložit. Po vyplnění všech povinný polí je možné el. žádost odeslat. Je vytvořeno PDF žádosti, které je dostupné v seznamu žádostí.

Seznam žádostí obsahuje informace o stavu žádostí, datum příjmu pracovníky ÚKZÚZ a o aktuálním stavu podání.

Kompletní návod naleznete v Uživatelské příručce, která je k dispozici ke stažení v příloze této novinky.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem