přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předávání dat pro statistiku z aplikace EPH

9.10.2013

Hlavním cílem sběru dat je zajistit dostatečnou datovou základnu ohledně aplikací hnojiv a pastvy, ze které by bylo možné vypočítávat informace o způsobu a intenzitě hnojení pro hodnocení nitrátové směrnice, agroenvironmentálních opatření apod. Další informace jsou dostupné po kliknutí na nadpis novinky.

Obecně je nutno zvýšit dostupnost informací o spotřebě hnojiv celkem, popř. k vybraným plodinám. Tato dostupnost je nyní minimální, což vzhledem k narůstajícím požadavkům na tyto údaje v rámci vyjednávání vhodných podmínek v mnoha oblastech zemědělské problematiky (jak na mezinárodní, tak i na národní úrovni) řadí ČR do nevýhodné pozice.

Celý systém zpřístupnění dat je dobrovolný a předaná data nebudou v žádném případě využívána ke kontrolní činnosti ÚKZÚZ.

Postupy předávání dat:

1. Předání informací na ÚKZÚZ pomocí evidence vedené v EPH

Subjekt vede evidenci na portálu farmáře v EPH. Při předávání dat ke statistickému zpracování právě přes EPH odpadá velká časová náročnost opisu vedené evidence. Předání dat je provedeno níže uvedeným způsobem v několika krocích. Navíc je zde jistota odeslání dat ve správném formátu, který umožní i jejich jednoduché zpracování.

2. Import dat ze zemědělského software

Nezbytnou podmínkou pro import dat ze zemědělského software je jeho schopnost vytvořit „exportní soubor“ ve správné struktuře (čtverec, kód PB, výměra, plodina, datum aplikace, hnojivo, dávka, jednotka, N/ha). Tento soubor je uložen ve formátu XML.

Každý další nahraný soubor pro statistiku aktualizuje již dříve zaslaná data, tj. pokud se aplikace budou časově překrývat s již jednou naimportovanými záznamy, tak nový import nahradí původní.

3. Evidence vedená v programech (.xls, .doc,  aj.)

V případě, že je evidence vedená v souborech s příponami xls, doc, popřípadě v programu, z něhož nelze data předat na Portál farmáře, je možné tuto evidenci ve struktuře (čtverec, kód PB, výměra, plodina, datum aplikace, hnojivo, dávka, jednotka, N/ha) zaslat na adresu

olgavenerova@ukzuzcz.

Klíčové pro statistické využití je, aby byly data s ornou půdou předávány za ucelený "rok", tj. pro rok 2012 je počítána aplikace hnojiv od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Pro rok 2011 od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. Pro rok 2010 je započítáno hnojení od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.

Pokud jde o hnojení travních porostů, pak je nutné předávat data za ucelený kalendářní rok, tj. za celý rok 2012, 2011 aj.

Konkrétnější popis předávání dat je popsán v příručce.

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem