přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny v systému Evidence přípravků a hnojiv v souvislosti s novou nitrátovou směrnicí

14.8.2012

V návaznosti na nabytí účinnosti nařízení vlády č. 262/2012 Sb., které mění některé podmínky tzv. nitrátové směrnice, došlo k řadě úprav v Evidenci použití hnojiv a přípravků (EPH). Změny se týkají zejména úprav kontrolních sestav (zákaz hnojení, omezení hnojení), dále došlo ke změnám povolených limitů přívodu dusíku k pěstovaným plodinám a rovněž se mění princip stanovení přepočtu dusíku. Rozšířeny byly také formuláře pro zadávání aplikací na parcele či areálů a způsob zadávání vlastních hnojiv. Bližší informace jsou k dispozici po rozkliknutí nadpisu této novinky.

V EPH došlo v návaznosti na novou nitrátovou směrnici k následujícím změnám:

 1. Od 1.8.2012 platí upravené limity přívodu dusíku k pěstovaným plodinám. V rámci odkazu „Kontrolní sestavy“ – „Limity pro plodiny v ZOD“ jsou tak k dispozici upravené limity platné od 1.8.2012 (včetně dalších doplňujících podmínek) a rovněž limity platné pro plodiny pěstované do července 2012.
 2. Se změněnými limity přívodu dusíku souvisí i změna principu přepočtu dusíku. Pro aplikace od 1.8.2012 se přepočet přívodu dusíku stanovuje takto:
  • 100% pro minerální hnojiva,
  • 40% pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravené kaly,
  • 70% pro kejdu prasat a digestát z bioplynových stanic (či jeho tekutý podíl po jeho mechanické separaci),
  • 60% pro ostatní hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem.
  V sestavě Souhrnné aplikace dle období se tedy přepočítaný dusík bude stanovovat na základě termínu aplikace příslušných hnojiv.
 3. V návaznosti na výše uvedenou změnu přepočtu dusíku po 1.8.2012 byla rozšířena funkcionalita zadávání vlastních hnojiv. Do tabulky pro vyplnění vlastních hnojiv byla přidána hodnota přepočtu dusíku pro NS 2012. Pokud uživatel zadá vlastní hnojivo, které věcně odpovídá kejdě prasat či digestátu z bioplynové stanice, měl by si zkontrolovat, že hodnota přepočtu byla stanovena na 70%, u ostatních hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem by hodnota přepočtu měla být 60%.
 4. Došlo k úpravě podmínek v rámci kontrolní sestavy Zákaz hnojení. Změny se týkají zejména posunů období zákazu používání dusíkatých hnojiv, u orné půdy rovněž období zákazu hnojení závisí na pěstování ozimé pšenice a řepky od ostatních plodin na orné půdě.
 5. Úpravy se týkají také kontrolní sestavy Omezení hnojení (tj. hnojení od 15.6. do termínu začátku zákazu hnojení). Kontrolní sestava nově bude rozlišovat způsob hnojení daného pozemku (hnojení k meziplodině, hnojení za účelem rozkladu slámy, hnojení k ozimým nebo naopak jarním plodinám). Stejně tak sestava zaznamená více aplikací hnojiv a způsobů hnojení na jedné zemědělské parcele z důvodu možného dělení dávek v rámci předepsaných limitů.
 6. Mimo jiné kvůli úpravám kontrolní sestavy Omezení hnojení (viz předchozí bod) byly rozšířeny formuláře pro zadávání aplikací hnojiv na zemědělské parcele nebo na areálu. Do formuláře aplikací byly přidány kolonky pro záznam uživatele v případě, že se jedná o hnojení meziplodiny nebo o hnojení za účelem rozkladu slámy. Tyto údaje zpřesňují evidenci a jsou současně využívány i pro kontrolu limitů omezení hnojení. Jejich využívání není povinné.

Související odkazy

Související legislativa

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem