přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podatelna a elektronická podání

LISTINNÉ A ÚSTNÍ PODÁNÍ

Pro příjem listinných podání nebo ústních podání slouží primárně podatelna na ústředí ÚKZÚZ (adresa viz níže), popřípadě podatelny dalších pracovišť.

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 2, 603 00 Brno
tel.: +420 543 548 111
fax: +420  543 211 148

 

Úřední hodiny podatelny Hroznová 2, Brno:

Pondělí – čtvrtek:     7:00 - 15:30

Pátek:                     7:00 - 15:00

 


ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

Oblast elektronického podání je upravena následujícími právními předpisy, popř. jejich prováděcími předpisy:

Elektronická podatelna je určena zejména pro příjem datových zpráv úředního charakteru opatřených elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí. Podání je zpracováno i v případě, že tyto elektronické zabezpečovací prvky neobsahuje.

Elektronická podatelna není určena pro zasílání nevyžádaných obchodních nabídek, spamu apod. V případě, že podání je vyhodnoceno jako nevyžádané obchodní sdělení nebo duplicitní podání, je vyřazeno z dalšího zpracování.  Komprimace několika souborů do složky zip není přijatelná a takové podání nebude dále zpracováváno.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě je vyzván odesílatel elektronicky, listinně nebo telefonicky, zná-li ústav některé jeho kontaktní údaje, k nápravě – tedy k zaslání úplného nebo nepoškozeného dokumentu.

Pokud odesílatel dokument nedoplní nebo nezašle jeho nepoškozenou analogovou nebo digitální podobu do 5 pracovních dnů, nebude se ÚKZÚZ takovým dokumentem nadále zabývat.

Elektronická podatelna potvrzuje odesílateli přijetí podání a informuje o dalším postupu při jeho zpracování.

V rámci jednoho elektronického podání učiněného prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu preferujeme pouze jedno podání ve věci.

 

Požadavky na elektronické podání:

Elektronická podání učiněná prostřednictvím inf. systému datových schránek, na podatelnu, e-mailem nebo technickém nosiči jsou přijímána v níže uvedených formátech: 

 

Statické textové formáty:

*.TXT (prostý text) 

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF) 

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 

*.DOC/DOCX (dokument MS Word)

*.XLS/XLSX (dokument MS Excel) 

*.PPT/PPTX (dokument MS PowerPoint Presentation) 

*.ISDOC/ISDOCX (Information System Document)


Statické obrazové formáty:

*.JPEG/*.JPG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

*.PNG (Portable Network Graphics) 

*.TIF/TIFF (Tagged Image File Format)


Dynamické obrazové formáty:

*.MPEG1/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

*.GIF (Graphics Interchange Format)


Zvukové formáty:

*.WAV (Waveform Audio Format) 

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

 

ÚKZÚZ nepřijímá emailové podání, které obsahuje jiný vložený email. Obrázkové soubory (např. logo firmy) vložené do těla emailu můžou způsobit problémy při zpracování podání. Prosíme, aby nebyly součástí zasílaných emailů.

 

  • Datová schránka

Při podání do datové schránky ÚKZÚZ jsou respektovány všechny formáty stanovené vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci rychlejšího zpracování je vhodné na obálce datové schránky uvádět identifikační údaje dokumentu, na který je reagováno.

 

Název DS:   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ID DS:        ugbaiq7
Maximální velikost 1 zprávy: 20 MB

 

  • Dokumenty v digitální podobě

Dokumenty doručované v digitální podobě mimo IS datových schránek, tedy e-mailové zprávy nebo digitální dokumenty na technickém nosiči v povolených formátech viz výše, jsou přijímány prostřednictvím elektronické podatelny nebo podatelny.

Takové dokumenty, které jsou úředního charakteru, je nutno podepsat elektronickým podpisem, popř. do pěti dnů potvrdit některým z výše uvedených způsobů.

 

E-mail elektronické podatelny: podatelna@ukzuzcz

Maximální velikost 1 zprávy: 20 MB

Přípustné technické nosiče:   CD/ DVD 

                                          USB flash disk

 

  • Dotazy, náměty a připomínky

Datové zprávy informativní povahy a obecné e-maily neúřední povahy neopatřené elektronickým podpisem je možné zaslat na adresu: podatelna@ukzuzcz Pro takto doručené zprávy obdobně platí výše uvedené podmínky pro další zpracování.