přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aplikace vOKO - Metodika

Aplikace vOKO je koncipována jako komunikační program s vlastním formulářovým modulem pro ruční vyplňování a kontrolu vstupních položek. Tato koncepce umožňuje trojí přístup k jejímu využití z hlediska uživatele a programátora:

 1. Úplné využití aplikace včetně formulářového panelu

  klasické (základní) využití aplikace, do které se načte příslušný formulář, uživatel tento formulář "ručně" vyplní a dále i "ručně" odešle.

 2. Předvyplnění formulářových položek formou "zkráceného požadavku <shortRequest/>"

  Jedná se o první stupeň automatické přípravy dat cizí aplikací. Tato aplikace třetí strany připraví data ve formě speciálního XML souboru, který pak aplikace načte do příslušného formuláře a dál probíhá zpracování (kontrola) a odeslání v režii aplikace vOKO. Struktura XML souboru je vždy závislá na konkrétním formuláři.

 3. Vytvoření přímého podkladu k odeslání <EAPdataForSend/>

  Druhým stupněm přípravy dat aplikací třetí strany je vytvoření kompletního XML souboru pro odeslání. Aplikace vOKO pak již pouze tento soubor zabalí, podepíše a odešle na příslušnou adresu. neprvádí se tedy ani kontroly před odesláním, s výjimkou vlastního XML formátu (well-formed XML format). Tento způsob přípravy dat je doporučen pro velký objem odesílaných dat, kdy načtení do aplikace vOKO a následné kontroly by mohly uživatele neúměrně zatěžovat. Struktura XML souboru je vždy závislá na konkrétním formuláři.

  Vzor aktuální obálky EAPdataForSend je zde.

DŮLEŽITÉ!

Pokud budete připravovat soubory pro druhý <shortRequest/> a třetí <EAPdataForSend/> typ, je třeba pamatovat na to, že povinnou součástí dat je SZR-ID (identifikátor subjektu podle SZR/MZe). Tuto hodnotu je třeba pro příslušný subjekt znát. Získat ho můžete na stránkách Portálu farmáře po přihlášení oprávněného uživatele.