přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podpora elektronického podání

Služby související s elektronickým podáním jsou přímou součástí „Elektronické podatelny“ v souladu se správním řádem České republiky a souvisejícími zákony. Původně byla tato elektronická podatelna určena výhradně pro potřeby Portálu farmáře, v současné době však dochází k jejímu výraznému rozšíření právě o další možnosti elektronické komunikace.

Elektronické podatelna je založena na principu klasických webových služeb (je postavena na platformě sdíleného komunikačního XML serveru MZe), což poskytuje velmi komfortní servis související právě s tímto typem elektronické komunikace. Jedná se o plně automatické řešení, které umožňuje téměř okamžité reakce na odeslaná podání, kdy uživatel dostává informaci o prvotním zpracování svého "podání" (včetně odpovědi obsahující první výsledky zpracování) v řádu několika sekund od jeho odeslání. Může tedy okamžitě reagovat na případně chyby, které již první zpracování odhalí. O dalším průběhu dalšího zpracování je pak průběžně informován klasickou emailovou cestou.

Mimořádně účinnou vlastností z pohledu koncového uživatele je pak možnost "předvyplnit" formulář evidovanými daty z příslušného registru, ke kterému je příslušný formulář prostřednictvím Portálu farmáře připojen. Uživatel se tak může přihlásit k některému informačnímu systému (kde je registrovaným uživatelem), ze kterého si nechá vytvořit podklady pro příslušný formulář/podání, takže aplikace vOKO (která je v tomto případě využita na klientské straně) již zobrazí formulář s předvyplněnými položkami. Tento postup (plně využívající nejnovější vlastnosti aplikace vOKO včetně plné implementace vlastních formulářů) zjednodušuje práci na straně klienta a minimalizuje množství chyb na vstupu dat.