přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zobrazit vše najednou

 • Ministerstvo zemědělství ČR: posta@mzecz
  • Sekce státního tajemníka: posta@mzecz
   • Oddělení státní služby: posta@mzecz
   • Odbor personální: posta@mzecz
    • Oddělení personálních činností: posta@mzecz
    • Oddělení personálních informačních systémů: posta@mzecz
   • Odbor vnitřní správy: posta@mzecz
    • Oddělení správy budov: posta@mzecz
    • Oddělení investic a rozpočtu: posta@mzecz
    • Oddělení hospodářské správy a majetku: posta@mzecz
   • Odbor právní: posta@mzecz
    • Oddělení právního zastupování a rozkladové komise: posta@mzecz
    • Oddělení veřejných zakázek: posta@mzecz
    • Oddělení právní podpory: posta@mzecz
   • Odbor legislativní: posta@mzecz
    • Oddělení vnitřní legislativy: posta@mzecz
    • Oddělení vnější legislativy: posta@mzecz
    • Oddělení aproximace a dotační legislativy: posta@mzecz
  • Odbor auditu a supervize: posta@mzecz
   • Oddělení kontrol a evidence stížností: posta@mzecz
   • Oddělení Zvláštní orgán: posta@mzecz
   • Oddělení interního auditu: posta@mzecz
  • Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení: posta@mzecz
   • Oddělení bezpečnostní politiky: posta@mzecz
   • Oddělení krizového řízení: posta@mzecz
   • Oddělení kybernetické bezpečnosti: posta@mzecz
  • Sekce vodního hospodářství: posta@mzecz
   • Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí: posta@mzecz
    • Oddělení státní správy ve vodním hospodářství: posta@mzecz
    • Oddělení správy povodí: posta@mzecz
   • Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření: posta@mzecz
    • Oddělení vodohospodářské politiky: posta@mzecz
    • Oddělení protipovodňových opatření: posta@mzecz
   • Odbor vodovodů a kanalizací: posta@mzecz
    • Oddělení rozvoje vodovodů a kanalizací: posta@mzecz
    • Oddělení metodického řízení provozu: posta@mzecz
   • Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod: posta@mzecz
    • Oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství: posta@mzecz
    • Oddělení vody v krajině a rozpočtu: posta@mzecz
   • Odbor hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK: posta@mzecz
    • Oddělení analytické a benchmarkingu: posta@mzecz
    • Oddělení stížností, kontroly a regulace: posta@mzecz
  • Sekce lesního hospodářství: posta@mzecz
   • Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů: posta@mzecz
    • Oddělení státní správy a hospodářské úpravy lesů: posta@mzecz
    • Oddělení ochrany lesů: posta@mzecz
   • Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství: posta@mzecz
    • Oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství: posta@mzecz
    • Oddělení koncepcí lesního hospodářství: posta@mzecz
   • Odbor státní správy myslivosti a rybářství: posta@mzecz
    • Oddělení rybářství a včelařství: posta@mzecz
    • Oddělení myslivosti: posta@mzecz
  • Oddělení kabinetu ministra: posta@mzecz
  • Odbor kanceláře ministra: posta@mzecz
   • Oddělení vládní a parlamentní agendy: posta@mzecz
   • Oddělení komunikace s veřejností: posta@mzecz
   • Tiskové oddělení: posta@mzecz
  • Odbor průřezových činností a zemědělských informací: posta@mzecz
   • Oddělení půdy a geoprostorových informací: posta@mzecz
   • Oddělení průřezových agend: posta@mzecz
  • Sekce ekonomiky a informačních technologií: posta@mzecz
   • Odbor informačních a komunikačních technologií: posta@mzecz
    • Oddělení rozvoje ICT: posta@mzecz
    • Oddělení provozu: posta@mzecz
    • Oddělení uživatelské podpory: posta@mzecz
    • Oddělení správního archivu a spisové služby: posta@mzecz
    • Oddělení architektury a digitalizace: posta@mzecz
    • Oddělení registrů: posta@mzecz
   • Odbor ekonomiky a rozpočtu: posta@mzecz
    • Oddělení rozpočtu a financování: posta@mzecz
    • Oddělení odvětvové ekonomiky: posta@mzecz
    • Oddělení programového a projektového financování: posta@mzecz
   • Odbor účetnictví a statistiky: posta@mzecz
    • Oddělení účetnictví a ekonomické správy: posta@mzecz
    • Oddělení metodiky ekonomického informačního systému: posta@mzecz
    • Oddělení státní statistické služby: posta@mzecz
  • Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání: posta@mzecz
   • Odbor environmentální a ekologického zemědělství: posta@mzecz
    • Oddělení administrace národních podpor: posta@mzecz
    • Oddělení ekologického zemědělství: ekologickezemedelstvi@mzecz
    • Oddělení OZE a environmentálních strategií: posta@mzecz
   • Odbor rostlinných komodit: posta@mzecz
    • Oddělení polních plodin: posta@mzecz
    • Oddělení speciálních plodin: posta@mzecz
    • Oddělení zemědělských vstupů: posta@mzecz
   • Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání: posta@mzecz
    • Oddělení výzkumu: posta@mzecz
    • Oddělení NAZV: posta@mzecz
    • Oddělení vzdělávání a poradenství: posta@mzecz
    • Oddělení precizního zemědělství: posta@mzecz
   • Odbor živočišných komodit a ochrany zvířat: posta@mzecz
    • Oddělení hospodářských zvířat: posta@mzecz
    • Oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat: posta@mzecz
    • Oddělení ochrany zvířat: posta@mzecz
  • Sekce pro fondy EU: posta@mzecz
   • Odbor Řídicí orgán rozvoje venkova: posta@mzecz
    • Oddělení celostátní sítě pro venkov a technické pomoci: posta@mzecz
    • Oddělení projektových opatření I: posta@mzecz
    • Oddělení projektových opatření II: posta@mzecz
    • Oddělení obecné strat., analýz, monitor. a hodnocení: posta@mzecz
   • Odbor Řídicí orgán OP Rybářství: posta@mzecz
    • Oddělení vnějších vztahů: posta@mzecz
    • Oddělení implementace: posta@mzecz
   • Odbor environmentálních podpor rozvoje venkova: posta@mzecz
    • Oddělení strategie environmentálních podpor rozvoje venkova: posta@mzecz
    • Oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor rozvoje venkova: posta@mzecz
   • Odbor přímých plateb: posta@mzecz
    • Oddělení přímých plateb: posta@mzecz
    • Oddělení environmentálních opatření přímých plateb: posta@mzecz
  • Sekce EU a zahraničních vztahů: posta@mzecz
   • Oddělení protokolu: posta@mzecz
   • Odbor pro vztahy s EU: posta@mzecz
    • Oddělení koordinace evropských záležitostí: posta@mzecz
    • Oddělení veřejné podpory: posta@mzecz
    • Oddělení pro předsednictví ČR v Radě EU: posta@mzecz
   • Odbor zahraničně obchodní spolupráce: posta@mzecz
    • Oddělení zemí SNS, Afriky a proexportní politiky: posta@mzecz
    • Oddělení zemí Asie a obchodní politiky: posta@mzecz
    • Oddělení mimounijních evropských zemí, Amerik a rozvojové politiky: posta@mzecz
  • Sekce potravinářství: posta@mzecz
   • Odbor bezpečnosti potravin: posta@mzecz
    • Oddělení bezpečnosti potravin: posta@mzecz
    • Oddělení informační centrum bezpečnosti potravin: posta@mzecz
   • Odbor potravinářský: posta@mzecz
    • Oddělení potravinového práva a kvality potravin: posta@mzecz
    • Oddělení potravinového řetězce: posta@mzecz
    • Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci: posta@mzecz
    • Oddělení pro víno: posta@mzecz
  • Náměstek člena vlády I.: posta@mzecz
  • Náměstek člena vlády II.: posta@mzecz
  • Náměstek člena vlády III.: posta@mzecz