přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registr de minimis

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží od 1. ledna 2010 pro evidenci podpor de minimis poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU. Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období. Aplikace také umožňuje veřejnosti i přihlášeným uživatelům prohlížet data o celkové výši poskytnutých podpor v ČR, přihlášenému poskytovateli podpor ověřovat celkovou výši podpory poskytnuté konkrétnímu subjektu a přihlášenému příjemci podpor de minimis získat informace o jednotlivých podporách jemu poskytnutých.

Přístup do Registru de minimis
 


Pro získání detailních informací o jemu přidělených podporách de minimis musí příjemce podpor zažádat o registrovaný přístup na portál eAGRI. Žádost a postup podání žádosti jsou dostupné zde.
 

  • Přístup do Registru de minimis pro poskytovatele pro zadávání údajů o poskytnutých podporách de minimis - pouze pro přihlášené uživatele s oprávněním


Do Registru de minimis určeného poskytovatelům mají přístup pouze oprávněné osoby poskytovatele, které jej získají na základě žádosti schválené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem zemědělství.

Žádost o přístup pro poskytovatele a pracovní postup účinný od 1. 7. 2020 je uveden níže v přílohách.

Přílohy